Asuinkiinteistö Sonkajärvellä

Kohde: Sonkajärven kunnassa, osayleiskaava-alueella, jolla kaavamerkinnät M ja SR, sijaitseva Lahdenmäki -kiinteistö RN:o 2:53 rakennuksineen, kiinteistötunnus 762-411-2-53. Kiinteistön pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 1,8600 ha. Tilalla sijaitsee asuinhuoneistopinta-alaltaan n. 136,0 m2 kokoinen asuinrakennus, vaja ja koiratarha. Tarkemmat tiedot tilasta myyntiesitteessä.

Kohde myydään osoitteessa https://huutokaupat.com/2168198

Myyntiehdot: Kohde myydään www.huutokaupt.com -internetsivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa. Tarjousten tekemisen määräaika päättyy 06.10.2020 kello 19:00 tai kolme minuuttia viimeisen huutokauppaan hyväksytyn tarjouksen jälkeen. Ulosottovirasto ei vastaa palvelun tarjoajan järjestelmän toimivuudesta. Nettihuutokaupan päättymisen jälkeen ulosottomies ilmoittaa korkeimman tarjouksen tekijälle tarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Nettihuutokauppaan jätetyt tarjoukset ovat sitovia. Mikäli tehty tarjous hyväksytään, on tarjouksen jättäjä velvollinen maksamaan tarjoamansa kauppahinnan sovitun maksuajan kuluessa. Tarjotun kauppahinnan maksamatta jättäminen voi johtaa ulosottokaaren 5 luvun 25 §:n mukaiseen korvausvelvollisuuteen

Kauppahinta maksetaan viivytyksettä tarjouksen hyväksymisen jälkeen Ulosottolaitoksen virkavarain tilille FI61 5000 0120 3927 16. Tarkemmat maksutiedot annetaan erikseen.

TAI

Ostajan on heti suoritettava käsirahana 20 prosentin osuus kauppahinnasta. Loppukauppa-hinnalle ostaja saa tarvittaessa maksuaikaa 4 viikkoa myyntipäätöksen päiväyksestä lukien.

Mikäli maksua ei ole suoritettu määrätyssä ajassa, ostajan on suoritettava viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisesti kunnes kauppahinta on maksettu tai uusi myynti suoritettu.

Ostajan on lainhuutoa hakiessaan velvollinen maksamaan kaupasta menevän varainsiirtoveron 4 %.

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä www.huutokaupat.com -internetsivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa noudattaen soveltuvin osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja

Liitetiedostot

»
(pdf, 104 Kt)
»
(pdf, 309 Kt)
»
(pdf, 196 Kt)
»
(pdf, 757 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 16.9.2020