Asuinkiinteistö Kiuruvedellä

Kohde: Kiuruveden kaupungissa, asemakaava -alueella sijaitseva Pekkala -niminen kiinteistö RN:o 85:6 rakennuksineen, kiinteistötunnus 239263-405-85-6. Kiinteistön pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 0,1330 ha. Tilalla sijaitsee 1950 -luvulla rakennettu 1½ -kerroksinen omakotitalo. Tilalla sijaitsee lisäksi aitta/varasto, autotalli/varasto ja autoka-tos. Tarkemmat tiedot kiinteistöstä myyntiesitteessä.

Kohde myydään osoitteessa https://huutokaupat.com/1897719

Myyntiehdot: Kohde myydään www.huutokaupt.com -internetsivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa. Tarjousten tekemisen määräaika päättyy 31.05.2020 kello 19:00 tai kolme minuuttia viimeisen huutokauppaan hyväksytyn tarjouksen jälkeen. Ulosottovirasto ei vastaa palvelun tarjoajan järjestelmän toimivuudesta. Nettihuutokaupan päättymisen jälkeen ulosottomies ilmoittaa korkeimman tarjouksen tekijälle tarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Nettihuutokauppaan jätetyt tarjoukset ovat sitovia. Mikäli tehty tarjous hyväksytään, on tarjouksen jättäjä velvollinen maksamaan tarjoamansa kauppahinnan sovittun maksuajan kuluessa. Tarjotun kauppahinnan maksamatta jättäminen voi johtaa ulosottokaaren 5 luvun 25 §:n mukaiseen korvausvelvollisuuteen

Kauppahinta maksetaan viivytyksettä tarjouksen hyväksymisen jälkeen Ulosottolaitoksen virkavaraintilille FI61 5000 0120 3927 16. Tarkemmat maksutiedot annetaan erikseen.

TAI

Ostajan on heti suoritettava käsirahana 20 prosentin osuus kauppahinnasta. Loppukauppa-hinnalle ostaja saa tarvittaessa maksuaikaa 4 viikkoa myyntipäätöksen päiväyksestä alkaen.

Maksuaikaa käytettäessä koko kauppahinnalle on maksettava korkolain 3 §:n 2 momentin mukaista korkoa koko maksuajalta kauppapäivästä lukien.

Mikäli maksua ei ole suoritettu määrätyssä ajassa, ostajan on suoritettava viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisesti kunnes kauppahinta on maksettu tai uusi myynti suoritettu.

Ostajan on lainhuutoa hakiessaan velvollinen maksamaan kaupasta menevän varainsiirtoveron 4 %.

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä www.huutokaupat.com -internetsivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa noudattaen soveltuvin osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja

Liitetiedostot

»
(pdf, 4.9 Mt)
»
(pdf, 17 Kt)
»
(pdf, 1.2 Mt)
»
(pdf, 110 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 5.5.2020