Kuulutus asianosaiskeskustelusta 11.03.2019

Ei kuvia.

Ulosmitatun omaisuuden myyntiä koskeva asianosaiskeskustelu

Aika: 11.03.2019 klo 12:00

Paikka:
Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ulosottovirasto,
Kokkolan toimipaikka,Kaarlelankatu 74, 67100 Kokkola

Myytävä omaisuus:
Kiinteistö Kokkola (Lohtaja) Sali 272-431-58-0
Valvonnat:
Oikeuden haltijoiden on viimeistään tässä tilaisuudessa kirjallisesti ilmoitettava saatavansa tai muu oikeutensa. Asianosaisten on viimeistään tässä tilaisuudessa esitettävä mahdolliset riitautuksensa valvonnoista sekä tehtävä myös mahdolliset huomautukset ja vaatimukset myyntiehdoista, myyntikohteesta ja myyntijärjestyksestä. Oikeuden haltijoiden on esitettävä asianosaiskeskustelussa tai lähetettävä sitä ennen postitse velkakirjat tai muut saamistodisteet ja saamisten vakuudeksi annetut panttikirjat ja panttaussitoumusten jäljennökset tai muut mahdollisesti oikeuden perusteena olevat asiakirjat. Tunnettujen velkojien saatavat otetaan huomioon viran puolesta ulosmittausten perusteella.
Myöhästyneestä valvonnasta säädetään ulosottokaaren 5 luvun 53 §:ssä.

Muita käsiteltäviä asioita:
Asianosaiskeskustelussa päätetään myyntiemenettelystä ja myyntiehdoista.

Tiedustelut: kihlakunnanulosottomies Seija Salo puh 029 5626 353,
050-554 0592

Juho Harjunpää
kihlakunnanvouti

Liitetiedostot

»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 1.2.2019  Päivitetty 5.2.2019