Maatalouskiinteistö 11,78 ha rakennuksineen, Kontiolahti, Lehmo

Myydään www.huutokaupat.com -sivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa maatalouskiinteistö rakennuksineen ja tilatukioikeudet Kontiolahdella
Myynnin numero 1199928

Myytävä kohde: Kontiolahti, Kotimäki-tila, kiinteistötunnus 276-404-6-33. Kiinteistön yhteydessä myydään tilatukioikeuksia 6,01 hehtaarin peltopinta-alaa vastaava määrä.
Osoite: Jaamankankaantie 27, 80710 LEHMO.
Pinta-ala: n. 11,7800 ha, josta metsää n. 5,400 ha ja peltoa n. 6,1800 ha.
Rakennukset: v. 1948 rakennettu asuinrakennus, navetta/päädyssä ulko-WC, ulkosauna ja ulkovarasto.
Lisätietoja myyntiesitteessä ja liitteissä www.huutokaupat.com -sivustolla.
Valokuvia lisää myyntisivustolla.
Myyntiaika: 30.1. - 20.2.2019 klo 18.00.
Esittely: Tiistaina 12.2.2019 klo 11.30-12.00.
Tiedustelut: Pohjois-Karjalan ulosottovirasto, kihlakunnanulosottomies Esko Juvonen,
puh. 029 56 27752 tai 050 595 3826.
Linkki myynti-ilmoitukseen: https://www.huutokaupat.com/v/1199928

Myyntiehdot:
Kohde myydään ulosottokaaren 5 luvun 76 §:n mukaisella ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä www.huutokaupat.com internetsivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa. Ulosottomies voi hyväksyä tai hylätä korkeimman tehdyn tarjouksen huutokaupassa. Tarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä ilmoitetaan mahdollisimman pian.
Korkeimman tarjouksen tehneen henkilön on tarjouksen hyväksymisen jälkeen maksettava heti 20 prosentin osuus kauppahinnasta ulosottolaitoksen virkavaraintilille. Loppukauppahinnalle saa tarvittaessa maksuaikaa 6 viikkoa myyntipäätöksestä.
Nettihuutokauppaan jätetyt tarjoukset ovat sitovia. Mikäli tehty tarjous hyväksytään, on tarjouksen jättäjä velvollinen maksamaan tarjoamansa kauppahinnan sovitun maksuajan kuluessa. Tarjotun kauppahinnan maksamatta jättäminen voi johtaa ulosottokaaren 5 luvun 25 §:n mukaiseen korvausvelvollisuuteen. Tarkemmat myyntiehdot ovat myyntiesitteessä.
Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä noudattaen soveltuvin osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja.

Heikki Similä, kihlakunnanvouti
Pohjois-Karjalan ulosottovirasto

Liitetiedostot

»
(pdf, 21 Kt)
»
(pdf, 28 Kt)
»
(pdf, 509 Kt)
»
(pdf, 153 Kt)
»
(pdf, 171 Kt)
»
(pdf, 4.2 Mt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 22.1.2019  Päivitetty 30.1.2019