Ulosmitattu kiinteistö Kiikalassa, Salo

Nettihuutokauppa osoitteessa: https://huutokaupat.com/fi/v/2156173

Huutokauppa-aika:

16.9.2020 – 30.9.2020 kello 18:00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen.

Myytävä omaisuus:

Myydään ulosmitattu n. 0,21 ha kiinteistö (734-704-3-19) rakennuksineen Salon Kiikalassa.

Tarkemmat tiedot myytävästä omaisuudesta sekä myyntiehdoista ilmenevät myyntiesitteessä.

Ostajan on syytä tutustua myyntikohteeseen, myyntiesitteeseen sekä liiteasiakirjoihin ennen tarjouksen tekemistä.

Esittely

Perjantaina 25.9.2020 klo 12 – 12.30. HUOM!! em. näytölle on ilmoittauduttava sähköpostitse etukäteen mikko.virta@oikeus.fi 23.9.2020 mennessä. Etukäteisilmoittautuminen on pakollinen. Näyttöajat tullaan porrastamaan.

Tiedustelut:

Kihlakunnanulosottomies Mikko Virta, puh. 029 56 25072, 050 541 6932

Myyntiehdot:

Kohde myydään www.huutokaupat.com – sivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa.

Nettihuutokauppa päättyy 30.09.2020 klo 18:00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen.

Ulosottomies voi hyväksyä tai hylätä korkeimman huutokaupassa tehdyn tarjouksen. Korkeimman tarjouksen tehneen henkilön on heti tarjouksen hyväksymisen jälkeen suoritettava käsirahana 20 %:n osuus kauppahinnasta Ulosottolaitoksen virkavaraintilille FI61 5000 0120 3927 16. Käsirahaa ei voi maksaa luottokortilla.

Mikäli korkein tarjous hyväksytään, ostaja saa tarvittaessa maksuaikaa 16.10.2020 asti. Maksuajalta ostaja joutuu maksamaan korkolain 3 §:n 2 momentin mukaista korkoa koko kauppahinnalle. Korkolain 3 §:n 2 momentin vuotuinen korko on tällä hetkellä 0,0 %.

HUOM! Nettihuutokaupassa jätetyt tarjoukset ovat sitovia. Ostajan on syytä lukea tarkoin myyntiehdot ja varautua käsirahan sekä loppukauppahinnan maksamiseen esitettyjen ehtojen mukaisesti.

Muut tiedot:

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä noudattaen soveltuvin osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja.

Ostajan vastattavaksi siirtyvät velvoitteet ja oikeudet sekä varainsiirtoveron määrä on mainittu myyntiesitteessä.

Annukka Muukkonen
kihlakunnanvouti
Varsinais-Suomen ulosottovirasto

 
Julkaistu 11.9.2020  Päivitetty 16.9.2020