Rantakiinteistö Inkoossa

Myydään Inkoossa sijaitseva Stallmästergården -niminen tila (149-434-1-47). Mökki on purkukuntoinen.

HUOM!!! Vaikka mökin ovi ei ole lukossa, ulosottovirasto kehottaa olemaan astumatta mökkiin sisälle, koska lattia saattaa olla laho ja romahtaa. Rakennuksen rakenteiden kunnosta ei ole mitään tietoa. Ulosottovirasto ei vastaa mahdollisista tapaturmista tai muista vahingoista.

Lisätty 21.04.2020! Kiinteistöllä ei ole sähköliittymää. Uusi liittymä (3x25) maksaa 2640 e.

https://huutokaupat.com/1836884

Tiedustelut: Kihlakunnanulosottomies Mauri Mäkelä, 029 56 21103
Näyttö: Omatoiminen tutustuminen.
Osoite on Oskarsbergintie 50, 10270 Inkoo. GPS ohjaa ko. osoitteella Barösundin lossille. Lossi kulkee 20 minuutin välein saareen. Kun lossilla on menty saareen, seuraa GPS:ää Oskarsbergintielle. Oskarsbergintietä ajetaan noin 300-350 metriä. Käännytään oikealle viitan 51/52 kohdalla ja ajetaan eteenpäin noin 150-200 metriä. Tontti on rantaan päin ajettaessa tien vasemmalla puolella. Kiinteistöä koskeva kartta on hyvä olla mukana, jotta myytävänä olevan tontin rajat löytyisivät helpommin.

Inkoon kunnan rakennusvalvonnasta voi tiedustella lisätietoja.

Tarjoukset esitetään internetsivustolla www.huutokaupat.com järjestettävässä nettihuutokaupassa ajalla 09.04.2020 – 04.05.2020 klo 12:00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen.

Ulosottomies voi hyväksyä tai hylätä korkeimman tarjouksen nettihuutokaupassa.

Korkeimman tarjouksen tehneen henkilön on heti tarjouksen hyväksymisen jälkeen maksettava käsirahana 20 prosentin osuus kauppahinnasta Ulosottolaitoksen virkavaraintilille. Loppukauppahinnalle ostaja saa tarvittaessa maksuaikaa enintään 4 viikkoa myyntipäätöksestä lukien. Koko kauppahinnalle on maksettava korkoa korkolain 3 §:n 2 momentin mukaisesti myyntipäivästä maksuajan päättymiseen saakka.

Ostajan velvollisuus maksaa kauppahinta alkaa tarjouksen tultua hyväksytyksi.

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä www.huutokaupat.com -internetsivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa noudattaen soveltuvin osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja.

 
Julkaistu 8.4.2020  Päivitetty 21.4.2020