Kiinteistö rakennuksineen Mahlulla

Myydään ulosmitattu kiinteistö rakennuksineen www.huutokaupat.com -sivustolla ajalla 24.7.2020 - 30.8.2020

Kohdenro 2046007

Kohde: Kiinteistö kiinteistötunnus 729-406-2-70 Hiekkakuoppa Saarijärvi

Esittely: 11.8.2020 kello 11.30 osoitteessa Kivimäentie 17, 43220 Saarijärvi

Tiedustelut: kihlakunnanulosottomies Arto Kristiansson, puh. 02956 26783 tai 040-5824032

Myyntiehdot: Kohde myydään nostotarjouksin www.huutokaupat.com -internetsivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa 24.7.2020 - 30.8.2020 välisenä aikana. Huutokauppaan osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä. Tarjousten esittämisen määräaika päättyy 30.8.2020 klo 18.00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen.

Ulosottovirasto ei vastaa palveluntarjoajan järjestelmän toimivuudesta. Korkein tarjous on se tarjous, jonka palveluntarjoajan järjestelmä on korkeimpana hyväksynyt. Ulosottomies päättää korkeimman tarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä erikseen.

Nettihuutokaupassa jätetyt tarjoukset ovat sitovia. Mikäli tehty tarjous hyväksytään, on tarjouksen tekijä velvollinen maksamaan tarjoamansa kauppahinnan sovitun maksuajan kuluessa. Tarjotun kauppahinnan maksamatta jättäminen voi johtaa ulosottokaaren 5 luvun 25 §:n mukaiseen ostajan korvausvelvollisuuteen.

Ulosottoviranomainen pidättää oikeuden lopettaa myynti tai jatkaa myyntiaikaa.

Ostajan on heti tarjouksen hyväksymisen jälkeen suoritettava käsirahana 20 prosentin osuus kauppahinnasta Ulosottolaitoksen virkavaraintilille FI61 5000 0120 3927 16. Maksettaessa virkavaraintilille tulee käyttää viitenumeroa RF4737616000016202.

Mikäli korkein tarjous hyväksytään, loppukauppahinnalle annetaan maksuaikaa tarvittaessa enintään kuusi viikkoa. Ellei maksuaikaa käytetä, kauppahinta tulee maksaa viipymättä tarjouksen hyväksymisen jälkeen. Jos maksuaikaa käytetään, koko kauppahinnalle on maksettava vuotuista korkoa korkolain 3 §:n 2 momentin mukaan koko maksuajalta myyntipäivästä maksuajan päättymiseen saakka. Tämä korkolain 12 §:n mukaan puolivuosittain määräytyvä viitekorko on tällä hetkellä 0,00 %. Mikäli maksua ei ole suoritettu määrätyssä ajassa eli viimeistään sovitussa maksuajassa, tämän jälkeen peritään vuotuista korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa. Viivästyskoron määrä on tällä hetkellä 7,00 %.

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä noudattaen soveltuvin osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja.

Jussi Tuominen
kihlakunnanvouti

Liitetiedostot

»
(pdf, 17 Kt)
»
(pdf, 1.1 Mt)
»
(pdf, 770 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 28.2.2020  Päivitetty 29.7.2020