Myydään nettihuutokaupalla ulosmitattu remontoitava hirsitalo Leppäkosken keskustassa, Janakkalassa

Myytävä omaisuus:
Tila Leppäkosken kansakoulutontti RN:o 1:3, Janakkala, Leppäkoski, kiinteistötunnus 165-417-1-3, osoitteessa Haukankalliontie 9, 12380 Janakkala. Tarkemmat tiedot myyntiesitteessä.

Esittely, lisätiedot ja esitteet:
Sopimuksen mukaan, kihlakunnanulosottomies Tuija Kulma, puh. 029 56 24562. Lisätiedot ja myyntimateriaali ja lisää kuvia nettihuutpokaupassa www.huutokaupat.com kohdenro 1413719.

Myyntiehdot:
Kohde myydään www.huutokaupat.com -internetsivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa.

Nettihuutokauppa päättyy 25.8.2019 klo 19:00 tai kolme minuuttia viimeisen huutokauppaan hyväksytyn tarjouksen jälkeen. Sitovia tarjouksia ei voi peruuttaa. Ulosottomies voi hyväksyä tai hylätä korkeimman tehdyn tarjouksen huutokaupassa. Ulosottoviranomainen ei vastaa palveluntarjoajan järjestelmän toimivuudesta. Korkein tarjous on se, jonka palveluntarjoajan järjestelmä on korkeimpana hyväksynyt.

Tarjous on sitova. Ks. yleiset huutokauppaehdot tarjouksen sitovuudesta ja ostajan korvausvelvollisuudesta.

Korkeimman tarjouksen tehneen henkilön on tarjouksen hyväksymisen jälkeen heti maksettava tilisiirtona 20 prosentin osuus kauppasummasta, ellei ostajaa arvioida selvästi maksukykyiseksi. Käsirahaksi kelpaa käteinen raha, pankkikortti, pankkishekki ja pankkivekseli. Myös välittömästi tapahtuva tilillepano virkavaraintilille hyväksytään. Käsirahaa ei voi maksaa luottokortilla. Loppukauppahinnalle ostaja saa tarvittaessa maksuaikaa neljä viikkoa, huudon hyväksymisestä lukien. Koko kauppahinnalle peritään koko maksuajalta tällöin viitekoron mukainen korko. Viitekorko on tällä hetkellä 0%. Viivästyskorosta mainitaan myyntiesitteen liitteenä olevissa yleisissä huutokauppaehdoissa. Ulosottovirasto ottaa yhteyttä korkeimman tarjouksen tekijään, jonka huuto on hyväksytty. Korkeimman tarjouksen tekijän tulee tällöin myös ilmoittaa, kenen lukuun huuto tehtiin. Muussa tapauksessa korkeimman tarjouksen tekijä katsotaan ostajaksi.

Muut tiedot:
Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla virallismyynnillä (UK 5:76 §) ns. nettihuutokaupalla noudattaen soveltuvin osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja (liitteenä, ks. mm. omistusoikeus, hallinta ja käyttö) ja myyntiesitteessä mainittuja asiakohtaisia myyntiehtoja.

Pentti Broman
Kihlakunnanvouti

 
Julkaistu 10.7.2019  Päivitetty 12.7.2019