Asunto-osake Ylämyllyllä

Kohde myydään www.huutokaupat.com -internetsivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa, myyntiaika 10.07. - 04.08.2019. Määräaika tarjousten jättämiselle päättyy 04.08.2019 klo 18.00 tai kolme minuuttia viimeisen huutokauppaan jätetyn tarjouksen jälkeen.

Lisätietoja myyntiesitteessä ja muissa liitteissä. Kohteen valokuvat myynti-ilmoituksen linkissä.

Linkki myynti-ilmoitukseen: https://huutokaupat.com/1406617

Ulosottomies voi hyväksyä tai hylätä korkeimman tehdyn tarjouksen huutokaupassa. Tarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä ilmoitetaan mahdollisimman pian, viimeistään noin viikon kuluessa myynnin päättymisestä.


Nettihuutokaupan teknisestä toteutuksesta vastaa ulkopuolinen palveluntarjoaja. Ulosottoviranomainen ei vastaa palveluntarjoajan järjestelmän toimivuudesta. Korkein
tarjous on se tarjous, jonka palveluntarjoajan järjestelmä on korkeimmaksi tarjoukseksi hyväksynyt.


Nettihuutokauppaan jätetyt tarjoukset ovat sitovia. Mikäli tehty tarjous hyväksytään, on tarjouksen jättäjä velvollinen maksamaan tarjoamansa kauppahinnan sovitun maksuajan kuluessa. Tarjotun kauppahinnan maksamatta jättäminen voi johtaa ulosottokaaren 5 luvun 25 §:n mukaiseen korvausvelvollisuuteen. Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottokaaren 5 luvun 76 §:n mukaisella myynnillä, jonka toimitustapa on ulosottomiehen toimittama nettihuutokauppa. Myynnissä noudatetaan soveltuvin osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja.

 
Julkaistu 10.7.2019