Ulosmitattu henkilöauto Mercedes-Benz 5D ML270 KOMBI, kov. 2003

Myydään ulosottomiehen järjestämällä nettihuutokaupalla ulosmitattu henkilöauto, Mercedes-Benz 5D ML270 KOMBI CDI AUTOMATIC, vuosimallia 2003.

Kohde myydään nostotarjouksin www.huutokaupat.com -internetsivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa 11.09. - 08.10.2020 välisenä aikana. Huutokauppaan osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä. Tarjousten esittämisen määräaika päättyy 08.10.2020 klo 18:00

Linkki myyntikohteeseen (2156121) huutokaupat.com -sivustolla: https://huutokaupat.com/2156121/ulosmitattu-henkiloauto-mercedes-benz-5d-ml270-kombi-cdi-automatic-vuosimallia

Näyttö: Keskiviikkona 30.09.2020 iltapäivällä virka-aikana ulosottoviraston tiloissa, Nokian valtatie 25 E, 37100 Nokia. Esittelyyn on ilmoittauduttava puhelimitse kihlakunnanulosottomies Sari Hietalalle viimeistään tiistaina 29.09.2020 klo 15:00. Ilmoittautumisen yhteydessä sovitaan kullekin ostajaehdokkaalle oma esittelyajankohta.

Tiedustelut: Kihlakunnanulosottomies Sari Hietala puhelin 029 562 4711

Myyntiehdot: Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä noudattaen soveltuvin osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja.

Ulosottovirasto ei vastaa palveluntarjoajan järjestelmän toimivuudesta. Korkein tarjous on se tarjous, jonka palveluntarjoajan järjestelmä on korkeimpana hyväksynyt. Ulosottomies päättää korkeimman tarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä erikseen.

Nettihuutokaupassa jätetyt tarjoukset ovat sitovia. Mikäli tehty tarjous hyväksytään, on tarjouksen tekijä velvollinen maksamaan tarjoamansa kauppahinnan sovitun maksuajan kuluessa. Tarjotun kauppahinnan maksamatta jättäminen voi johtaa ulosottokaaren 5 luvun 25 §:n mukaiseen ostajan korvausvelvollisuuteen. Ulosottoviranomainen pidättää oikeuden lopettaa myynti tai jatkaa myyntiaikaa.

Ulosottomies voi hyväksyä tai hylätä korkeimman tehdyn tarjouksen huutokaupassa. Korkeimman tarjouksen tehneen on maksettava koko kauppahinta viipymättä huutokaupan päättymisen ja tarjouksen hyväksymisen jälkeen ulosottolaitoksen virkavarain tilille FI61 5000 0120 3927 16.

Ostajan on noudettava omaisuus viipymättä huutokaupan päättymisen jälkeen. Maksettaessa virkavaraintilille tulee käyttää viitenumeroa RF42 3367 5300 4422 07.

Ostajaehdokkaita kehotetaan tutustumaan hyvin myytävänä olevaan kohteeseen, myyntiesitteeseen sekä liitteenä oleviin asiakirjoihin.

Omaisuus myydään siinä kunnossa kuin se on.

Tarkemmat tiedot myyntikohteesta, sekä myynti- ja maksuehdot kokonaisuudessaan ovat myyntikohteesta laaditussa myyntiesitteessä (liitteenä).

Liitetiedostot

»
(pdf, 183 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 11.9.2020