Asuinkiinteistö Lapinlahdella

Kohde: Lapinlahden kunnassa sijaitseva tila Hakala RN:o 1:79 (kiinteistötunnus 402-412-1-79). Kiinteistörekisterin mukaan tilan pinta-ala on 0,6220 ha. Tilalla sijaitsee v. 1967 rakennettu, puurakenteinen, harja-/peltikattoinen asuinrakennus, autotalli, varasto, puuvaja ja maakellari. Tila on liitetty Savon Voima Oyj:n sähköverkkoon,. Tarkemmat tiedot kiinteistöstä myyntiesitteessä

Esittely: 13.02.2019 klo 10:00, os. Nerkoonniementie 146, 7100 Lapinlahti

Myyntiesite liitteineen tilattavissa ulosottovirastosta puh. 029 562 7410 ja luettavissa netissä www.oikeus.fi ja www.huutokaupat.com.

Myyntiehdot: Tarjoukset on tehtävä ulosmitatun omaisuuden nettihuutokaupassa osoitteessa https://www.huutokaupat.com/fi/v/1203598 viimeistään 18.02.2019 klo 14:00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen.

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä noudattaen soveltuvin osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä myyntiehtoja. Tarkemmat tiedot myytävästä omaisuudesta ja myyntiehdoista ilmenevät laaditusta myyntiesitteestä ja sen liitteistä.

Maksutapa: Korkeimman tarjouksen tehneen on tarjouksen hyväksymisen jälkeen kahden arkivuorokauden kuluessa tarjouksen hyväksymisestä maksettava koko kauppahinta Ulosottolaitoksen virkavarain tilille FI61 5000 0120 3927 16. Mikäli tehty tarjous hyväksytään, on tarjouksen jättäjä velvollinen maksamaan tarjoamansa kauppahinnan sovitun maksuajan kuluessa. Tarjotun kauppahinnan maksamatta jättäminen voi johtaa ulosottokaaren 5 luvun 25 §:n mukaiseen korvausvelvollisuuteen. Tarkemmat tiedot myyntiehdoista myyntiesitteen liitteenä. Tarkemmat tiedot myyntiehdoista myyntiesitteen liitteenä.

Tiedustelut: Kihlakunnanulosottomies Lea Ihatsu-Herranen, lea.ihatsu-herranen@oikeus.fi, puh. 029 562 7419, 050 591 6387

Pohjois-Savon ulosottovirasto

Titta Tsupari

kihlakunnanvouti

Liitetiedostot

»
(pdf, 48 Kt)
»
(pdf, 541 Kt)
»
(pdf, 17 Kt)
»
(pdf, 1.9 Mt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 25.1.2019