Ulosmitattu kiinteistö Kajaanissa Oulujärven ranta-alueella

Myydään nettihuutokaupalla ajalla 7. - 27.09.2020 ulosmitattu kiinteistö Kajaani, Haavisto (205-410-7-225). Kiinteistön pinta-ala n. 0,3908 ha.

Lisätiedot ja tarkemmat myyntiehdot myyntiesitteestä ja liitteistä.

Tiedustelut: Kihlakunnanulosottomies Kirsi Lehto puhelin 029 56 28245

Esittely: Omatoiminen tutustuminen kohteeseen

Osoite: Otonmutka 13, 87100 Kajaani

Linkki huutokaupoille: www.huutokaupat.com

Myyntiehdot: Kohde myydään www.huutokaupat.com -internetsivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa. Nettihuutokauppa päättyy 27.09.2020 klo 20:00 tai kolme minuuttia viimeisen huutokauppaan hyväksytyn tarjouksen jälkeen. Ulosottomies voi hyväksyä tai hylätä korkeimman tehdyn tarjouksen huutokaupassa. Huutokaupat.com -sivustolle tehdyt huudot ovat sitovia, eikä niitä voi perua. Ulosottoviranomainen ei vastaa palveluntarjoajan järjestelmän toimivuudesta. Korkein tarjous on se, jonka palveluntarjoajan järjestelmä on korkeimpana hyväksynyt.

Muut tiedot: Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla virallismyynnillä (UK 5:76 §) ns. nettihuutokaupalla noudattaen soveltuvin osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja (liitteenä ks. mm.omistusoikeus, hallinta ja käyttö) ja myyntiesitteessä mainittuja asiakohtaisia myyntiehtoja. Ulosottomies voi hyväksyä taikka hylätä tarjouksen. Omistusoikeuden siirtyminen ja kauppakirjan antaminen edellyttävät, että myynti on lainvoimainen.

Ostajan tulee viipymättä korkeimman tarjouksen jättämisen jälkeen ilmoittaa kirjallisesti kainuu.realisointi.uo@oikeus.fi osoitteeseen kenen/keiden lukuun on korkeimman tarjouksen tehnyt. Muussa tapauksessa ulosottomies tekee myyntipäätöksen sille taholle, joka on tehnyt korkeimman hyväksytyn tarjouksen. Myyntipäätökseen merkitty ostaja merkitään myös kauppakirjalle.


Muutoksenhaku:
Ulosottovalitus vapaaseen virallismyyntiin liittyvästä päätöksestä ja myyntiä edeltävästä toimesta on tehtävä kolmen (3) viikon kuluessa myyntiä koskevan pöytäkirjan laatimisesta. Myyntipäätös tehdään Kainuun ulosottovirastossa 30.09.2020 klo 14:00. Pöytäkirja lähetetään asianosaisille.

Ulosottovalitus tätä myyntiä tai sitä edeltävää toimea koskien on toimitettava Kainuun ulosottovirastoon taikka Oulun käräjäoikeuteen viimeistään 21.10.2020 klo 16:15

Jouni Ranz
Johtava kihlakunnanvouti
Kajaanin toimipaikka

Liitetiedostot

»
(pdf, 105 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 3.9.2020  Päivitetty 7.9.2020