Ulosmitattu kiinteistö, jota rasittaa vuokraoikeus, Varkauden Kangaslammilla myydään nettihuutokaupalla 15.9.-11.10.2020

Esittely: Etukäteen ilmoittautuneille 6.10.2020 kello 12:00-12:30. Ilmoittautuminen 5.10.2020 kello 12:00 mennessä.

Tiedustelut: Kihlakunnanulosottomies Erkka Pulkkinen, puh. 029 562 7354, 050 3878195.

Tarjousten esittäminen: Tarjoukset on tehtävä nettihuutokaupassa, osoitteessa www.huutokaupat.com (kohde 2165948) viimeistään 11.10.2020 klo 19:00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen.

Ulosottomies voi hyväksyä tai hylätä korkeimman tarjouksen.

Myyntiehdot: Nettihuutokauppaan jätetyt tarjoukset ovat sitovia.

Tarjotun kauppahinnan maksamatta jättäminen voi johtaa ulosottokaaren 5 luvun 25 §:n mukaiseen korvausvelvollisuuteen.

Mikäli tehty tarjous hyväksytään, on tarjouksen jättäjä velvollinen maksamaan tarjoamansa kauppahinnan sovitun maksuajan kuluessa. Tarkemmat maksuehdot annetaan erikseen.

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä noudattaen soveltuvilta osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja. Tarkemmat tiedot myytävästä omaisuudesta sekä myyntiehdoista ilmenevät myyntiesitteestä.

EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelta tulevat ostajat tarvitsevat luvan kiinteistökauppoihin Suomessa. Ostaja vastaa luvan hankkimisesta ja siitä aiheutuvista velvoitteista. Katso lisätiedot: https://www.defmin.fi/ajankohtaista/eu-_ja_eta-alueiden_ulkopuolisten_ostajien_lupa_kiinteistokauppoihin

Kihlakunnanvouti Nere Niskanen

Liitetiedostot

»
(pdf, 271 Kt)
»
(pdf, 815 Kt)
»
(pdf, 17 Kt)
»
(pdf, 379 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 15.9.2020