Myydään omakotitalo Laihialla/ Säljs egnahemshus i Laihela

Myydään kiinteistö 399-416-20-46 Laihian kunnassa ja sillä sijaitseva omakotitalo,
4h + k + khh + s + at, pinta-ala noin 104,0 m².

Kohde myydään www.huutokaupat.com -internetsivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa. Nettihuutokauppa päättyy 20.07.2017 kello 12:00. Tarkemmat tiedot myytävästä kohteesta sekä myyntiehdoista ilmenevät laaditusta myyntiesitteestä.

Säljs Fastighet RUUSULA 399-416-20-46 i Laihela kommun och på den beläget egnahemshus,
4r + k + hjk + b + g, yta cirka 104,0 m².

Objektet säljs på huutokaupat.com -internetsida på nätauktion. Nätauktionen upphör 20.07.2017 kl 12:00. Närmare uppgifter av försäljningsobjektet och försäljningsvillkor från försäljningsprospekt.

Linkki myyntikohteeseen / Länk till försäljningsobjekt

Esittely/Visning: Perjantaina 07.07.2017 kello 12:00-13:00

Osoite/Adress: Metsontie 4, 66400 LAIHIA

Tiedustelut/Förfrågningar: Kihlakunnanulosottomies/Häradsutmätningsman Johan Blomqvist, puh./tf. 050 301 6503

Muut tiedot/Övriga uppgifter:

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä noudattaen soveltuvin osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja.

Egendomen är utmätt och den säljs under hand genom utmättningsmannens försorg samt med beaktande av utsökningsbalkens allmänna aukionsvillkor.

Mikko Yliaho
kihlakunnanvouti, häradsfogde
Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ulosottovirasto
Utsökningsverket i Mellersta Österbotten och Österbotten

Liitetiedostot

»
(pdf, 26 Kt)
»
(pdf, 25 Kt)
»
(pdf, 25 Kt)
»
(pdf, 356 Kt)
»
(pdf, 357 Kt)
»
(pdf, 95 Kt)
»
(pdf, 485 Kt)
»
(pdf, 1.5 Mt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 19.6.2017