Myydään nettihuutokaupalla kaksi osakehuoneistoa Rovaniemen keskustan tuntumassa

Myynti www.huutokaupat.com-sivustolla ajalla 02. - 21.03.2018

Suora linkki Huutokaupat.comin kohteeseen: 765086

Kohde: Kiinteistö Oy Aittatie 3 -yhtiön osakkeet nrot 826901 - 1289700, jotka oikeuttavat hallitsemaan Toimistoa nro 6 sekä osakkeet nrot 1289701 - 1374500, jotka oikeuttavat hallitsemaan Varastoa nro 7 osoitteessa Aittatie 3, 96100 Rovaniemi. Osakehuoneistot muodostavat yhtenäisen tilan ja siten ne myydään yhtenä kokonaisuutena. Yhtiöjärjestyksen mukainen pinta-ala toimistohuoneistolla on 356,0 m2 ja varastohuoneistolla 106,0 m2.

Esittely: Perjantaina 16.03.2018 klo 11.00 - 11.30 osoitteessa Aittatie 3, 96100 Rovaniemi.

Tarjoukset ja myyntiehdot: Kohde myydään www.huutokaupat.com-sivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa 02.03.2018 alkaen ja tarjousten jättämisen määräaika päättyy 21.03.2018 klo 13.00 tai kolme minuuttia viimeisen nettihuutokauppaan hyväksytyn tarjouksen jälkeen. Ulosottomies voi hyväksyä tai hylätä nettihuutokaupassa esitetyn korkeimman tarjouksen. Ulosottomies ilmoittaa korkeimman tarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä korkeimman tarjouksen tehneelle nettihuutokaupan päättymisen jälkeen.

Korkeimman tarjouksen tehneen ostajan on heti tarjouksen hyväksymisen jälkeen maksettava joko koko kauppahinta tai käsirahana 20 prosentin osuus kauppahinnasta Ulosottolaitoksen virkavaraintilille. Ostaja saa tarvittaessa maksuaikaa loppukauppahinnalle enintään 02.05.2018 saakka. Koko kauppahinnalle on maksettava korkoa maksuajalta korkolain 3 §:n 2 momentin mukaan. Kauppahinnan lisäksi ostajan maksettavaksi tulee varainsiirtovero 2 %. Varainsiirtoverolain mukaiseen vastikkeeseen luetaan kauppahinnan lisäksi ostajan vastattavaksi siirtyvät vastikesaatavat sekä osakkeen osuus yhtiölainasta.

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä noudattaen soveltuvin osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja. Tarkemmat tiedot myytävästä omaisuudesta sekä myyntiehdoista ilmenevät laaditusta myyntiesitteestä, joka on saatavissa tämän ilmoituksen alaosasta sekä Lapin ulosottovirastosta, puh. 02956 28628.

Tiedustelut: Kihlakunnanulosottomies Kari Virtanen, puh. 02956 28627, 050 324 8135 ja kihlakunnanvouti Tommi Veteläinen, puh. 02956 28632, 050 302 8325.

Rovaniemi 23.02.2018

Tommi Veteläinen
Kihlakunnanvouti
Lapin ulosottovirasto


 
Julkaistu 26.2.2018  Päivitetty 2.3.2018