Myydään kiinteistö meren rannalla Naantalissa, Velkua

Nettihuutokauppa osoitteessa: https://huutokaupat.com/1976352

Huutokauppa-aika:

22.06.2020 – 21.07.2020 klo 18.00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen.

Myytävä ulosmitattu omaisuus:

Myydään kiinteistö meren rannalla Velkualla, Naantali

Tarkemmat tiedot myyntiesitteessä

Esittely:

Näyttöaika 9.7 ja 10.7.

Huom! Näytölle on ilmoittauduttava sähköpostitse etukäteen kihlakunnanulosottomies Jyri Mäkelälle. Tarkempi esittelyaika ilmoitetaan sähköpostitse ilmoittautuneille. Näyttöajat tullaan porrastamaan. Ethän tule sairaana paikalle. Etukäteisilmoittautuminen on pakollinen. Ilmoittautuminen jyri.m.makela@oikeus.fi, viimeistään 07.07.2020 mennessä

Tiedustelut ja myyntiesite:

Kihlakunnanulosottomies Jyri Mäkelä, puh. 029 56 26468, 050 363 6926,

Myyntiehdot:

Kohde myydään www.huutokaupat.com – sivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa.

Nettihuutokauppa päättyy 21.07.2020 klo 18:00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen.

Ulosottomiehellä on oikeus hyväksyä tai hylätä korkein esitetty tarjous. Ulosottomies ei saa kuitenkaan hyväksyä tarjousta, jos tarjous selvästi alittaa omaisuuden käyvän hinnan paikkakunnalla. Ulosoton hakijalla eli panttivelkojalla on oikeus kieltää kohteen myynti, jos hakijan etuoikeussaatava ei peity. Huutokaupan päättymisen jälkeen ulosottomies ilmoittaa tarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä korkeimman tarjouksen tekijälle. Korkeimman tarjouksen tekijän tulee tällöin myös ilmoittaa kenen lukuun huuto tehtiin. Muussa tapauksessa korkeimman tarjouksen tekijä katsotaan ostajaksi.

Korkeimman tarjouksen tehneen on heti tarjouksen hyväksymisen jälkeen suoritettava tilisiirtona käsiraha 20 prosentin osuus Ulosottolaitoksen virkavaraintilille FI61 5000 0120 3927 16. Käsirahaa ei voi maksaa luottokortilla.

Mikäli korkein tarjous hyväksytään, loppukauppahinnalle annetaan maksuaikaa tarvittaessa 20.08.2020 saakka. Ellei kauppahintaa makseta kokonaan tarjouksen hyväksymisen yhteydessä, koko kauppahinnalle on maksettava korkoa maksuajalta korkolain 3 §:n 2 momentin mukaisesti. Mikäli maksua ei ole suoritettu määrätyssä ajassa, ostajan on suoritettava viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisesti kunnes kauppahinta on maksettu tai uusi myynti suoritettu.

Muut tiedot:

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä

www.huutokaupat.com internetsivustolla noudattaen ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja.

Silja Fonsen

Kihlakunnanvouti

Varsinais-Suomen ulosottovirasto

 
Julkaistu 11.6.2020  Päivitetty 22.6.2020