Ulosmitattu asunto-osake 3h+k+alkovi Vaasassa / Utmätt bostadsaktie 3 r+k+alkov i Vasa

Myydään nettihuutokaupalla ulosmitatut osakkeet 1513-1762 Asunto Oy Kasarminkatu 11 nimisessä asunto-osakeyhtiössä. Osakkeet oikeuttavat hallitsemaan asuntoa A12, osoitteella Kasarminkatu 11 A 12 , 65100 Vaasa.

Säljs på nätauktion de utmätta aktierna 1513-1762 i bostadsaktiebolaget Bost Ab Kasärngatan 11. Aktierna berättigar till innehav av bostad A12, adress Kaserngatan 11 A 12, 65100 Vasa.

Myyntiehdot

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä noudattaen ulosottokaaren 5 luvun 76 §:n mukaisella vapaalla huutokaupalla noudattaen ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja. Ulosottomies voi hyväksyä tai hylätä korkeimman huutokaupassa tehdyn tarjouksen. Korkeimman hyväksytyn tarjouksen jälkeen, ostajan on maksettava koko kauppasumma heti Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ulosottoviraston virkavaraintilille. Tarkemmat maksuohjeet annetaan ulosottovirastosta korkeimman hyväksytyn tarjouksen jälkeen.

Egendomen är utmätt och den säljs under hand genom utmätningsmannens försorg i enlighet med utsökningsbalken 5 kap. 76 § och i enlighet med utsökningsbalkens allmänna auktionsvillkor. Utmätningsmannen kan godkänna eller förkasta det högsta angivna anbudet i auktionen. Efter att det högsta anbudet godkänts ska köparen genast betala hela köpeskillingen till utsökningsverket i Mellersta Österbotten och Österbottens tjänstemedelskonto. Närmare betalningsanvisning ges av utsökningsverket efter godkänt anbud.


Kohde myydään nettihuutokaupalla osoitteessa www.huutokaupat.com.

Linkki kohteeseen: https://huutokaupat.com/1383984

Liitetiedostot

»
(pdf, 762 Kt)
»
(pdf, 761 Kt)
»
(pdf, 153 Kt)
»
(pdf, 1.7 Mt)
»
(pdf, 66 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 18.6.2019