Asuinkiinteistö ja tontti Sonkajärvellä

Kohde: Sonkajärven kunnassa sijaitsevat vierekkäiset kiinteistöt Kauppila RN:o 3:5 (kiinteistötunnus 762-402-3-5) ja Takala RN:o 3:6 (kiinteistötunnus 762-404-3-6). Kiinteistörekisterin mukaan Kauppila-kiinteistön pinta-ala on 0,1630 ha. Kiinteistöllä sijaitsee vuonna 1937 rakennettu, 1-kerroksinen hirsirakenteinen, harja-/peltikattoinen asuinrakennus, jossa tupa + 5 mh + k + keskeneräiset sauna ja psh + 2 wc, suorasähkö, patterit, takka ja pönttöuuni. Rakennusta on myöhemmin laajennettu/peruskorjattu, kuntoarvion mukaan v. 1990-1992 ja v. 2009-2014. Viimeisimmät korjaukset ovat osittain keskeneräiset. Kiinteistö on liitetty Jyrkän Vesiosuuskunnan vesijohtoverkostoon ja Sonkajärven kunnan viemäriverkostoon. Savon Voima Oyj:n 7.2.2018 ilmoituksen mukaan kohteissa ei ole voimassa olevaa liittymissopimusta, liittymä on purettu 26.1.2016. Rakennuksesta on MittaVat Oy:n 10.9.2014 laatima ja 10.5.2016 päivittämä kuntotarkastusraportti. Takala-kiinteistön RN:o 3:6 pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 0,1100 ha. Kiinteistöllä sijaitsee grillikatos ja sauna/vajarakennus, jossa on vesijohto ja sähkö (vesijohtojen ja sähkön toimivuudesta ei ole tietoa). Kiinteistöt tarjotaan myytäväksi yhdessä. Tarkemmat tiedot kiinteistöistä myyntiesitteessä.

Esittely: Sovittava erikseen kihlakunnanulosottomies Pekka Ålanderin kanssa.

Myyntiesite liitteineen tilattavissa ulosottovirastosta puh. 029 562 7410 ja luettavissa netissä www.oikeus.fi ja www.huutokaupat.com.

Myyntiehdot: Tarjoukset on tehtävä ulosmitatun omaisuuden nettihuutokaupassa osoitteessa https://www.huutokaupat.com/fi/v/776639 viimeistään 26.3.2018 klo 13:00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen.

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä noudattaen soveltuvin osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä myyntiehtoja. Tarkemmat tiedot myytävästä omaisuudesta ja myyntiehdoista ilmenevät laaditusta myyntiesitteestä ja sen liitteistä. Myyntiesite liitteineen on saavissa internetistä www.oikeus.fi ja www.huutokaupat.com tai ulosottoviraston asiakaspalvelusta puh. 029 562 7410.

Maksutapa: Korkeimman tarjouksen tehneen on tarjouksen hyväksymisen jälkeen kahden arkivuorokauden kuluessa tarjouksen hyväksymisestä maksettava koko kauppahinta Pohjois-Savon ulosottoviraston virkavarain tilille FI61 5000 0120 3927 16. Mikäli tehty tarjous hyväksytään, on tarjouksen jättäjä velvollinen maksamaan tarjoamansa kauppahinnan sovitun maksuajan kuluessa. Tarjotun kauppahinnan maksamatta jättäminen voi johtaa ulosottokaaren 5 luvun 25 §:n mukaiseen korvausvelvollisuuteen.Tarkemmat tiedot myyntiehdoista myyntiesitteen liitteenä.Tarkemmat tiedot myyntiehdoista myyntiesitteen liitteenä.

Tiedustelut:Kihlakunnanulosottomies Pekka Ålander, pekka.alander@oikeus.fi, puh. 029 562 7438, 050 591 6381.

Pohjois-Savon ulosottovirasto

Titta Tsupari

kihlakunnanvouti

Liitetiedostot

»
(pdf, 56 Kt)
»
(pdf, 356 Kt)
»
(pdf, 339 Kt)
»
(pdf, 2.1 Mt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 5.3.2018