Ulosmitattu omakotitalo Laihialla / Utmätt egnahemshus i Laihela

Myydään kiinteistö HELENA 399-416-2-131 Laihian kunnassa ja sillä sijaitseva 115,0 m² omakotitalo. Lisätiedot myyntiesitteestä ja liitteistä.

Säljs fastighet HELENA 399-416-2-131 i Laihela kommun och på den belägen 115,0 m² egnahemshus. Tilläggsuppgifter från försäljningsprospektet och bilagor.

Osoite/Adress: Skotintie 9, 66400 Laihia/Laihela

Tiedustelut/Förfrågningar: Kihlakunnanulosottomies / Häradsutmätningsman Tuomas Rantala, puh. / tel. 029 56 26869, 050 518 9123

Esittely/Förevisning: 17.12.2018 kello/klockan 15.00 - 15.30

Myyntiehdot/Försäljningsvilkor:

Kohde myydään www.huutokaupat.com -internetsivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa. Nettihuutokauppa päättyy 3.1.2019 kello 12:00.

Objektet säljs på huutokaupat.com -internetsida på nätauktion. Nätauktionen upphör 3.1.2019 kl. 12:00.

Linkki myyntikohteeseen/Länk till försälningsobjekt


Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä noudattaen ulosottokaaren 5 luvun 76 §:n mukaisella vapaalla huutokaupalla noudattaen ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja. Ulosottomies voi hyväksyä tai hylätä korkeimman huutokaupassa tehdyn tarjouksen. Korkeimman hyväksytyn tarjouksen jälkeen, tulee ostajan heti maksaa koko kauppasumma, tai vähintään 20 prosentin käsiraha Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ulosottoviraston virkavaraintilille. Tarkemmat maksuohjeet annetaan ulosottovirastosta korkeimman hyväksytyn tarjouksen jälkeen.


Egendomen är utmätt och den säljs under hand genom utmättningsmannens försorg samt med beaktande av utsökningsbalkens allmänna aukionsvillkor. Utmätningsmannen kan godkänna eller förkasta det högsta angivna anbudet i auktionen. Efter att det högsta anbudet godkänts ska köparen genast betala hela köpeskillingen, eller minst 20 procent handpenning till utsökningsverket i Mellersta Österbotten och Österbottens tjänstemedelskonto. Närmare betalningsanvisning ges av utsökningsverket efter godkänt anbud.


Ulf Böling
johtava kihlakunnanvouti, ledande häradsfogde
Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ulosottovirasto
Utsökningsverket i Mellersta Österbotten och Österbotten


Liitetiedostot

»
(pdf, 17 Kt)
»
(pdf, 16 Kt)
»
(pdf, 17 Kt)
»
(pdf, 557 Kt)
»
(pdf, 937 Kt)
»
(pdf, 124 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 7.12.2018  Päivitetty 10.12.2018