Lomahuoneisto 2h+tk+parvi 54m2 Tahkovuorella

Myydään

Kiinteistö Oy Talvitahko osakkeet nro 22-24, jotka oikeuttavat huoneiston 8 hallintaan joka käsittää 2h+tk+parvi 54 m2.


Tarkemmat tiedot myyntiesitteestä liitteineen ja Huutokaupat.com -sivustolta.


Heikki Tossavainen

kihlakunnanvouti

Myyntiehdot

Ostajan on heti suoritettava käsirahana 20 prosentin osuus kauppahinnasta ulosottolaitoksen virkavaraintilille.


Mikäli korkein tarjous hyväksytään, ostaja saa tarvittaessa maksuaikaa loppukauppahinnalle yhden kuukauden myyntipäätöksen päiväyksestä lukien. Maksuajalta on maksettava korkoa koko kauppahinnalle. Mikäli maksu viivästyy maksuajan päättymisen jälkeiselle ajalle, on ostajan maksettava viivästyskorkoa korkolain 4 § 1 momentin mukaisesti. Ulosottomies voi hyväksyä tai hylätä tehdyn korkeimman tarjouksen.


Ennen kuin kauppakirja ja osakekirja voidaan luovuttaa ostajalle, on tämän maksettava kaupasta menevä varainsiirtovero, ellei ostaja ole siitä vapautettu. Varainsiirtovero on 2 % kauppahinnasta. Siihen määrään, josta varainsiirtovero lasketaan, luetaan myös osakkeisiin luovutushetkellä kohdistuva yhtiölainaosuus, joka osakkaalla on silloin oikeus tai velvollisuus maksaa yhtiölle tai jonka hän on luovutuksen yhteydessä maksanut. Vastikkeeseen luetaan myös luovutettuihin osakkeisiin kohdistuva osuus rakentamisaikaisista lainoista, vaikka päätöstä osakkaiden oikeudesta tai velvollisuudesta maksaa yhtiölainaosuus ei ole tehty. Niin ikään varainsiirtoveroa laskettaessa otetaan huomioon uuden omistajan asunto-osakeyhtiölain 3 luvun 7 §:n ja 8 luvun 7 §:n perusteella maksamat erääntyneet vastikkeet ja huoneisto haltuunotosta aiheutuneet kulut.


Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä noudattaen soveltuvin osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja.

Liitetiedostot

»
(pdf, 424 Kt)
»
(pdf, 43 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 14.9.2018