Bostads- och lantbruksfastighet på Kumlinge

Auktion

Tid: 24.9.2020 klockan 14.00

Plats: Landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland, Statens ämbetshus, konferensrum Stora, Torggatan 16, Mariehamn

Visning: 16.9.2020 klockan 14-15

Personer som önskar delta i visningen ska senast 14.09.2020 anmäla sitt intresse till landskapsfogde Bernt-Johan Jansson, tfn 029 562 6951 eller per e-post bernt-johan.jansson@om.fi

För ytterligare information, se försäljningsprospektet.


Liitetiedostot

»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 7.9.2020