Ulosmitattu 29,5 ha:n metsä- ja peltokiinteistö Evijärvellä

Myydään kiinteistö Lylykangas 52-405-5-25 Evijärvellä.

Kiinteistöllä on metsää n. 16 ha ja peltoa n. 12 ha.

HUOM! Kuvioilta 997 ja 997,1 on myyty pystyleimikko, jota ei ole vielä hakattu. Kuvioiden puusto ei kuulu tähän nettihuutokauppaan (kts. liitteenä oleva metsäsuunnitelmakartta).
Metsäarviossa kuvio 997 on arvioitu hakkuuaukkona ja tulevat uudistamiskustannukset on vähennetty arviolla. Kuvio 997,1 on arvioitu siten, että vallitseva jakso on hakattu ja alikasvos säästetään.

Kauppa sisältää peltojen digitoitua pinta-alaa vastaavan määrän tukioikeuksia.

Tarkemmat tiedot myytävästä omaisuudesta sekä myyntiehdoista ilmenevät laaditusta myyntiesitteestä.

linkki myynti-ilmoitukseen

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottokaaren 5 luvun 76 §:n mukaisella ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä noudattaen soveltuvin osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja.

Ulosottomies voi hyväksyä tai hylätä tehdyn korkeimman tarjouksen. Ostajan on heti suoritettava koko kauppahinta tai vähintään käsirahana 20 prosentin
osuus kauppahinnasta. Tarkemmat maksutiedot ilmoitetaan tarjouksen hyväksymisen yhteydessä.

Pasi Peltoniemi

johtava kihlakunnanvouti

Liitetiedostot

»
(pdf, 54 Kt)
»
(pdf, 856 Kt)
»
(pdf, 1.2 Mt)
»
(pdf, 27 Kt)
»
(pdf, 3.8 Mt)
»
(pdf, 3.5 Mt)
»
(pdf, 112 Kt)
»
(pdf, 1.7 Mt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 10.1.2019