Ulosmitattu lomakylän vuokraoikeus 90-893-1-10-L10 ja vuokraoikeuteen kuuluvat rakennukset, Heinävesi

Etelä-Savon ulosottovirasto

Nettihuutokauppa www.huutokaupat.com -internetsivustolla ajalla 12.2 - 16.4.2018. Huutokauppa päättyy 16.4.2018 klo 13:00.

Suora linkki internetsivustolle: https://huutokaupat.com/fi/v/727566

Myydään:
Ulosmitattu Heinäveden Karviossa sijaitsevan lomakylän vuokraoikeus 90-893-1-10-L10 ja vuokraoikeuteen kuuluvat rakennukset.

Heinäveden Karviossa Karvion kosken partaalla sijaitsevan lomakylän/leirintäalueen pinta-ala on. 7.2 ha.

Esittely: Esittely järjestetään erillisestä pyynnöstä allamainittuina ajankohtina osoitteessa Takunlahdentie 2, 79810 Karvionkanava. Esittelyyn tulee ilmoittautua kihlakunnanulosottomiehelle viimeistään esittelyä edeltävänä päivänä klo 16:00 mennessä. ESITTELYAJANKOHDAT: 6.3.2018 klo 13:00, 4.4.2018 klo 13:00

Tiedustelut: Ilmoittautumiset ja muut tiedustelut: kihlakunnanulosottomies Mikko Koponen, puh: 029 562 7141, 0500 199 509 tai kihlakunnanvouti Pertti Rönkkö, puh: 050 520 92 85.

Myyntiehdot:
Kohde myydään www.huutokaupat.com -internetsivustolla järjestettävässä
nettihuutokaupassa. Määräaika tarjousten jättämiselle päättyy 16.4.2018 kello 13:00 tai kolme minuuttia viimeisen huutokauppaan hyväksytyn tarjouksen jälkeen. Ulosottomies voi hyväksyä tai hylätä korkeimman tehdyn tarjouksen huutokaupassa. Ulosottovirastosta otetaan huutokaupan päätyttyä yhteyttä korkeimman tarjouksen tehneeseen ostajaan.

Ulosottoviranomainen ei vastaa palveluntarjoajan järjestelmän toimivuudesta. Korkein tarjous on se, jonka palveluntarjoajan järjestelmä on korkeimpana hyväksynyt.
Ulosottovirasto varaa mahdollisuuden tarvittaessa jatkaa tarjousten jättämisen määräaikaa.

Nettihuutokaupassa jätetyt tarjoukset ovat sitovia. Mikäli tehty tarjous hyväksytään, on tarjouksen jättäjä velvollinen maksamaan tarjoamansa kauppahinnan sovitun maksuajan kuluessa. Tarjotun kauppahinnan maksamatta jättäminen voi johtaa ulosottokaaren 5 luvun 25 §:n mukaiseen korvausvelvollisuuteen. Ostajan on heti suoritettava käsirahana 20 prosentin osuus kauppahinnasta ellei ostajaa arvioida selvästi maksukykyiseksi. Käsirahaksi kelpaa käteinen raha, pankkishekki ja pankkivekseli. Myös välittömästi tapahtuva tilillepano Ulosottolaitoksen virkavaraintilille FI61 5000 0120 3927 16 hyväksytään. Käsirahaa ei voi maksaa pankki- eikä luottokortilla.

Mikäli korkein tarjous hyväksytään, ostajalle voidaan tarvittaessa myöntää maksuaikaa loppukauppahinnalle. Koko kauppahinnalle on maksettava korkoa korkolain 3 § 2 momentin mukaisesti myyntipäivästä lukien maksuajan päättymiseen saakka.

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä www.huutokaupat.com -internetsivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa noudattaen soveltuvin osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja.

Ulosottovalitus huutokauppaan liittyvästä, myyntiä edeltävästä toimesta on tehtävä kolmen viikon määräajassa myyntipäivästä lukien. Valitusosoitus liitetään myynnistä tehtäviin asiakirjoihin.


Savonlinna 12.2.2018

Pertti Rönkkö
kihlakunnanvouti

 
Julkaistu 12.2.2018  Päivitetty 13.2.2018