Omakotitalo Leppävirralla myydään nettihuutokaupalla 18.6.-19.7.2020

Esittely: Etukäteen ilmoittautuneille 13.7.2020 kello 12:00. Ilmoittautuminen viimeistään 10.7.2020 kello 12:00 mennessä.

Tiedustelut: Kihlakunnanulosottomies Erkka Pulkkinen, puh. 029 562 7354, 050 387 8195.

Tarjousten esittäminen: Tarjoukset on tehtävä nettihuutokaupassa, osoitteessa www.huutokaupat.com (kohde 1990985 ) viimeistään 19.7.2020 klo 18:00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen.

Ulosottomies voi hyväksyä tai hylätä korkeimman tarjouksen.

Myyntiehdot: Nettihuutokauppaan jätetyt tarjoukset ovat sitovia.

Tarjotun kauppahinnan maksamatta jättäminen voi johtaa ulosottokaaren 5 luvun 25 §:n mukaiseen korvausvelvollisuuteen.

Mikäli tehty tarjous hyväksytään, on tarjouksen jättäjä velvollinen maksamaan tarjoamansa kauppahinnan sovitun maksuajan kuluessa. Tarkemmat maksuehdot annetaan erikseen.

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä noudattaen soveltuvilta osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja. Tarkemmat tiedot myytävästä omaisuudesta sekä myyntiehdoista ilmenevät myyntiesitteestä.

EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelta tulevat ostajat tarvitsevat luvan kiinteistökauppoihin Suomessa. Ostaja vastaa luvan hankkimisesta ja siitä aiheutuvista velvoitteista. Katso lisätiedot: https://www.defmin.fi/ajankohtaista/eu-_ja_eta-alueiden_ulkopuolisten_ostajien_lupa_kiinteistokauppoihin

Kihlakunnanvouti Nere Niskanen

Liitetiedostot

»
(pdf, 1.9 Mt)
»
(pdf, 1.3 Mt)
»
(pdf, 127 Kt)
»
(pdf, 527 Kt)
»
(pdf, 641 Kt)
»
(pdf, 731 Kt)
»
(pdf, 1.1 Mt)
»
(pdf, 17 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 18.6.2020