Omakotitalo Kiuruvedellä

Kohde: Kiuruveden kaupungissa sijaitseva Ainola -niminen kiinteistö RN:o 119:3 (kiin-teistötunnus 263-405-119-3. Kiinteistöllä sijaitsee v. 1960-luvulla rakennettu ja v. 2003 laajennettu asuinrakennus. Kohde on vuokrattu. Vuokrasopimusta ei pysytetä myynnissä. Tarkemmat tiedot kiinteistöstä myyntiesitteessä

Esittely: Sovittava erikseen kihlakunnanulosottomies Risto Pesosen kanssa.

Myyntiehdot: Tarjoukset on tehtävä ulosmitatun omaisuuden nettihuutokaupassa osoitteessa https://www.huutokaupat.com/fi/v/1452732 viimeistään 05.09.2019 klo 19.00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen.

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä noudattaen soveltuvin osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä myyntiehtoja. Tarkemmat tiedot myytävästä omaisuudesta ja myyntiehdoista ilmenevät laaditusta myyntiesitteestä ja sen liitteistä. Myyntiesite liitteineen on saatavissa internetistä www.oikeus.fi ja www.huutokaupat.com tai ulosottoviraston asiakaspalvelusta puh. 029 562 7410.

Maksutapa: Korkeimman tarjouksen tehneen henkilön on välittömästi tarjouksen hyväksymisen jälkeen maksettava koko kauppahinta Ulosottolaitoksen virkavarain tilille FI61 5000 0120 3927 16. Tarkemmat maksutiedot annetaan erikseen.

TAI

suoritettava heti käsirahana 20 prosentin osuus kauppahinnasta.

Loppukauppahinnalle ostaja saa tarvittaessa maksuaikaa 4 viikkoa.

Maksuaikaa käytettäessä koko kauppahinnalle on maksettava korkolain 3 §:n 2 momentin mukaista korkoa koko maksuajalta kauppapäivästä lukien.

Mikäli maksua ei suoriteta määrätyssä ajassa, ostajan on suoritettava viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisesti kunnes kauppahinta on maksettu tai uusi myynti toimitettu.

Tiedustelut: Kihlakunnanulosottomies Risto Pesonen, risto.pesonen@oikeus.fi, puh. 029 562 7439, 0500 171 979

Liitetiedostot

»
(pdf, 73 Kt)
»
(pdf, 570 Kt)
»
(pdf, 17 Kt)
»
(pdf, 1.3 Mt)
»
(pdf, 134 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 13.8.2019