Myydään nettihuutokaupalla omakotitalo Jokioisilla

Myytävä omaisuus:
Tila Maijala RN:o 1:489 Jokioinen, Kiipu kiinteistötunnus 169-404-1-489, osoitteessa Klemeläntie 184, 31630 Minkiö. Tarkemmat tiedot myyntiesitteessä.

Esittely, lisätiedot ja esitteet:
Esittely sopimuksen mukaan, kihlakunnanulosottomies Jaana Lund, puh.029 5623 594. Lisätiedot ja myyntimateriaali lisäksi netissä sivuilla www.huutokaupat.com kohdenro 726240.

Myyntiehdot:
Kohde myydään www.huutokaupat.com -internetsivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa.

Nettihuutokauppa päättyy 25.2.2018 klo 18:00 tai kolme minuuttia viimeisen huutokauppaan hyväksytyn tarjouksen jälkeen. Ulosottomies voi hyväksyä tai hylätä korkeimman tehdyn tarjouksen huutokaupassa.

Korkeimman tarjouksen tekijän on kahden arkivuorokauden kuluessa tarjouksen hyväksymisestä suoritettava koko kauppahinta tai käsirahana 5000 euroa ulosottomiehen virkavaraintilille. Käsirahaa ei voi maksaa luottokortilla.

Käsirahan suorittanut ostaja saa kauppahinnalle maksuaikaa tarvittaessa enintään neljä viikkoa. Koko kauppahinnalle peritään koko maksuajalta tällöin viitekoron mukainen korko. Viitekorko on tosin tällä hetkellä 0 %. Viivästyskorosta mainitaan myyntiesitteen liitteenä olevissa yleisissä huutokauppaehdoissa.

Ulosottovirasto ottaa yhteyttä korkeimman tarjouksen tekijään, jonka huuto on hyväksytty. Korkeimman tarjouksen tekijän tulee tällöin myös ilmoittaa kenen lukuun huuto tehtiin. Muussa tapauksessa korkeimman tarjouksen tekijä katsotaan ostajaksi

Muut tiedot:
Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla virallismyynnillä (UK 5:76 §) ns. nettihuutokaupalla noudattaen soveltuvin osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja ja myyntiesitteessä mainittuja asiakohtaisia myyntiehtoja. Ulosottomies voi hyväksyä taikka hylätä tarjouksen. Panttivelkojalla on oikeus kieltää myynti, mikäli sen etuoikeussaatava ei peity. Panttivelkojan harkintaan tulee varata aikaa vähintään muutama päivä.

Jaakko Roudasmaa
Kihlakunnanvouti

Liitetiedostot

»
(pdf, 469 Kt)
»
(pdf, 60 Kt)
»
(pdf, 52 Kt)
»
(pdf, 82 Kt)
»
(pdf, 102 Kt)
»
(pdf, 697 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 31.1.2018  Päivitetty 2.2.2018