Nettihuutokaupalla kerrostalohuoneisto (3h+k+s) Tampereen Tammelassa

Myydään ulosottomiehen toimittamalla nettihuutokaupalla Asunto Oy Osmonpuiston osakkeet numerot 36449-38278, jotka oikeuttavat huoneiston B 21 hallintaan (3h+k+s, 74,5 m²), osoitteessa Pohjolankatu 14, 33500 TAMPERE.

Nettihuutokauppa päättyy 25.2.2019 klo 18:00 tai 3 minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen.

Linkki myyntikohteeseen www.huutokaupat.com sivustolle: https://huutokaupat.com/1191882

Esittely: Torstaina 14.02.2019 kello 15.30 - 16.00.

Tiedustelut: Kihlakunnanulosottomies Pauliina Jäntti, puh. 029 562 4717, sähköposti: pauliina.jantti@oikeus.fi.

Myyntiehdot:

Tarjoukset esitetään nettihuutokaupassa nostotarjouksin viimeistään 25.2.2019 klo 18:00 tai 3 minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen. Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään kaksi viikkoa nettihuutokaupan päättymisestä.

Ulosottomies voi hyväksyä tai hylätä korkeimman tarjouksen. Tarjouksen hyväksymistä tai hylkäämistä koskevassa harkinnassa otetaan huomioon ulosottokaaren 5 luvun 23 §:n vähimmäishintaa koskeva säännös. Lainkohdan mukaan ulosottomies ei saa hyväksyä korkeinta tarjousta, jos tarjous alittaa selvästi omaisuuden käyvän hinnan paikkakunnalla.

Ulosottomies ei vastaa palveluntarjoajan järjestelmän toimivuudesta. Korkein tarjous on se tarjous, jonka palveluntarjoajan järjestelmä on korkeimpana hyväksynyt.

Ostajan on heti suoritettava käsirahana 30 000 euroa kauppahinnasta. Käsirahaksi kelpaa käteinen raha, pankkikortti, pankkishekki ja pankkivekseli. Myös välittömästi tapahtuva tilillepano virkavaraintilille hyväksytään. Käsirahaa ei voi maksaa luottokortilla.

Ulosottomies antaa ostajalle tarvittaessa maksuaikaa 8.4.2019 saakka. Ellei kauppahintaa makseta kokonaan tarjouksen hyväksymisen yhteydessä, koko kauppahinnalle on maksettava korkolain 3 §:n 2 momentin mukaisesti korkoa koko maksuajalta maksuajan päättymiseen saakka.

Mikäli maksua ei ole suoritettu määrätyssä ajassa, ostajan on suoritettava viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisesti kunnes kauppahinta on maksettu tai uusi myynti suoritettu.

Ostajan vastattavaksi ja maksettaviksi siirtyvät osakkeisiin kohdistuvat maksamattomat yhtiövastikkeet yhtiölle, joita on yhteensä 1 066,35 euroa per 13.12.2018 sekä osakkeisiin kohdistuva velkaosuus 2 212,98 euroa per 30.11.2018 mahdollisine viivästyskorkoineen.

Huoneiston hallinnan / osakkeiden omistuoikeuden siirtohetkellä maksamattomia maksuja / velkaosuutta voi olla edellä mainittua enemmän. Näitä velkoja mahdollisine viivästyskorkoineen ei suoriteta osaksikaan osakkeiden kauppahinnasta.

Asunto-osakeyhtiölain 3 luvun 7 §:n 2 momentin mukaan uuden omistajan vastuun enimmäismäärä vanhan omistajan yhtiövastikerästeistä on yhtä suuri kuin yhtiövastikkeen yhteenlaskettu määrä siltä kuukaudelta, jona omistusoikeus siirtyi, ja sitä välittömästi edeltävältä viideltä kuukaudelta.

Ostaja vastaa vastikkeista myyntipäätöksen tekemisestä lukien.

Ostajan on lisäksi maksettava kaupasta menevä varainsiirtovero (2 %) viimeistään silloin, kun loppukauppahinta maksetaan, ellei ostaja ole vapautettu varainsiirtoverovelvollisuudesta. Varainsiirtovero on maksettava veroviranomaiselle.

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottokaaren 5 luvun 76 §:n mukaisella ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä noudattaen soveltuvin osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja.

Ulosottovalitus myyntiin liittyvästä, myyntiä edeltävästä toimesta on tehtävä kolmen viikon määräajassa myynnistä lukien.

Tarkemmat myyntiehdot ja tiedot myytävästä kohteesta liitteenä olevassa myyntiesitteessä liitteineen.

HUOM! Myyntiesite on päivitetty 21.01.2019. Asunto on tällä hetkellä vuokrattu. Myyntiesite on päivitetty 31.01.2019 (täydennetty lisätietoja kohtaan "vapautuminen").

Liitetiedostot

»
(pdf, 78 Kt)
»
(pdf, 1.4 Mt)
»
(pdf, 126 Kt)
»
(pdf, 392 Kt)
»
(pdf, 43 Kt)
»
(pdf, 2.6 Mt)
»
(pdf, 396 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 14.1.2019  Päivitetty 31.1.2019