Omakotitalo Puurtilassa nettihuutokaupalla 11.10.-29.10.2017

Ei kuvia.

Esittely: 20.10.2017 klo 13:00 – 13:30 kohteessa Askolankatu 15, 78310 Varkaus.

Tiedustelut: Kihlakunnanulosottomies Eija Huovinen, puh. 029 562 7349, 044 542 4851.

Tarjousten esittäminen: Tarjoukset on tehtävä nettihuutokaupassa, osoitteessa www.huutokaupat (kohde 541298) viimeistään 29.10.2017 klo 18:00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen.

Ulosottomies voi hyväksyä tai hylätä korkeimman tarjouksen.

Myyntiehdot: Ostajan on 2 arkivuorokauden kuluessa tarjouksen hyväksymisen jälkeen suoritettava koko kauppahinta Pohjois-Savon ulosottoviraston virkavarain tilille.

Ostajalle voidaan pyynnöstä myöntää maksuaikaa enintään kaksi viikkoa. Ostajan tulee tällöin suorittaa koko kauppahinnalle korkoa maksuajalta korkolain 3 §:n 2 mom. mukaisesti myyntipäivästä lukien. Maksuaikaa saadakseen ostajan tulee suorittaa kahden arkivuorokauden kuluessa käsirahana kauppahinnasta 20 % ulosottomiehelle. Käsirahaksi kelpaa käteinen raha, pankkikortti, pankkishekki ja pankkivekseli. Myös välittömästi tapahtuva tilillepano Pohjois-Savon ulosottoviraston virkavaraintilille hyväksytään. Käsirahaa ei voi maksaa luottokortilla. Mikäli maksua ei ole suoritettu määrätyssä ajassa, ostajan on suoritettava viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisesti kunnes kauppahinta on maksettu tai uusi myynti suoritettu.

Nettihuutokauppaan jätetyt tarjoukset ovat sitovia. Mikäli tehty tarjous hyväksytään, on tarjouksen jättäjä velvollinen maksamaan tarjoamansa kauppahinnan sovitun maksuajan kuluessa. Tarjotun kauppahinnan maksamatta jättäminen voi johtaa ulosottokaaren 5 luvun 25 §:n mukaiseen korvausvelvollisuuteen.

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä noudattaen soveltuvilta osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja. Tarkemmat tiedot myytävästä omaisuudesta sekä myyntiehdoista ilmenevät myyntiesitteestä.

Kihlakunnanvouti Mari Huttunen

Liitetiedostot

»
(pdf, 556 Kt)
»
(pdf, 50 Kt)
»
(pdf, 1.1 Mt)
»
(pdf, 91 Kt)
»
(pdf, 226 Kt)
»
(pdf, 86 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 11.10.2017