Myydään nettihuutokaupalla ulosmitattu 15,54 ha metsäkiinteistö Siikalatvalla. Erillistarjous kiinteistöstä Kajula III

Myydään nettihuutokaupalla ulosmitattu15,54 hehtaarin Kajula III -niminen metsäkiinteistö
(791-465-7-33) Limingassa. Kiinteistö koostuu neljästä palstasta.

Kiinteistöllä olevasta metsämaasta on laadittu Metsänhoitoyhdistyksen arvio 30.4.2018. Arvion mukaan kiinteistön maapohjasta on metsämaata 14,5 ha ja joutomaata 0,5 ha, taimikkoa on yht. 4,2 ha. Arvion mukaan kiinteistöllä on kehitysluokan 02 nuorta kasvatusmetsikköä 348,1 m3, kehitysluokan 03 varttunutta kasvatusmetsikköä 598,2 m3, kehitysluokan 04 uudistuskypsää metsikköä 131,9 m3 ja kehitysluokan Y1 ylispuustoista taimikkoa 76,14 m3.

Tarkemmat tiedot myytävästä omaisuudesta ilmenevät laaditusta myyntiesitteestä ja muista liitteistä.

Tarjouksen jättäminen:

Huom! Realisoitava kiinteistö on yhteiskiinnitetty kiinteistön Kajula II (425-451-7-1) kanssa. Kiinteistöt tarjotaan ensin yhtenä kokonaisuutena sekä sen jälkeen molemmat erikseen.

Tämä tapahtuu järjestämällä nettihuutokaupassa realisoitavista kiinteistöistä kolme eri myyntiä:

1) Yhteistarjous kiinteistöistä Kajula II ja Kajula III (kohdenumero 1209439).
Linkki myynti-ilmoitukseen: https://huutokaupat.com/1209439
Tarjouksen tekemisen määräaika päättyy 21.2.2019 klo 19:00

2) Kajula II (kohdenumero 1209442).
Linkki myynti-ilmoitukseen: https://huutokaupat.com/1209442
Tarjouksen tekemisen määräaika päättyy 21.2.2019 klo 20:00.

3) Kajula III (kohdenumero 1209449).
Linkki myynti-ilmoitukseen: https://huutokaupat.com/1209449
Tarjouksen tekemisen määräaika päättyy 21.2.2019 klo 21:00.

Esittely:
Ei esittelyä. Tutustuminen kiinteistöön omatoimisesti.

Tiedustelut:
Kihlakunnanulosottomies Olli Ojala, puh. 029 562 8104, 040 505 3419

Myyntiehdot:

Omaisuus myydään www.huutokaupat.com internetsivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa. Ulosottomies voi hyväksyä tai hylätä korkeimman tehdyn tarjouksen huutokaupassa.

Kiinteistö on yhteiskiinnitetty kiinteistön Kajula II (425-451-7-1) kanssa. Kiinteistöjen myynnissä noudatetaan soveltuvin osin ulosottokaaren 5 luvun 61 §:ssä säädettyä menettelyä. Kiinteistöt tarjotaan yhtenä kokonaisuutena sekä molemmat erikseen. Kiinteistöistä tehdyt erillistarjoukset hyväksytään, jos ne yhteenlaskettuna ylittävät korkeimman yhteistarjouksen tai jos velallinen sitä vaatii ja kaikki etuoikeussatavat ja hakijan saatava peittyvät.

Nettihuutokaupassa jätetyt tarjoukset ovat sitovia. Mikäli tehty tarjous hyväksytään, on tarjouksen tekijä velvollinen maksamaan kauppahinnan/käsirahan viikon sisällä tarjouksen hyväksymisestä. Tarjotun kauppahinnan maksamatta jättäminen johtaa ulosottokaaren 5 luvun 25 §:n mukaiseen ostajan korvausvelvollisuuteen.

Ostajan on ulosottomiehen kanssa erikseen sovittavana ajankohtana tarjouksen hyväksymisen jälkeen suoritettava koko kauppahinta ulosottomiehelle. Kauppahinta suoritetaan Ulosottolaitoksen ulosottovarojen tilille FI61 5000 0120 3927 16.

Ostajalle voidaan pyynnöstä myöntää maksuaikaa enintään kuusi viikkoa. Ostajan tulee tällöin suorittaa koko kauppahinnalle korkoa maksuajalta korkolain 3 §:n 2 mom. mukaisesti myyntipäivästä lukien. Maksuaikaa saadakseen ostajan tulee suorittaa käsirahana kauppahinnasta 20 % ulosottomiehelle. Käsirahaksi kelpaa käteinen raha, pankkikortti, pankkishekki ja pankkivekseli. Myös välittömästi tapahtuva tilillepano Ulosottolaitoksen ulosottovarojen tilille hyväksytään. Käsirahaa ei voi maksaa luottokortilla.

Kauppahinnan lisäksi ostajan tulee suorittaa varainsiirtoveroa 4% kauppahinnasta.

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä noudattaen ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja.

Ulosottomiehellä on oikeus hyväksyä tai hylätä korkein tarjous.

Satu Luokkanen
kihlakunnanvouti
Raahen seudun ulosottovirasto

Liitetiedostot

»
(pdf, 60 Kt)
»
(pdf, 5.7 Mt)
»
(pdf, 1.6 Mt)
»
(pdf, 2.7 Mt)
»
(pdf, 17 Kt)
»
(pdf, 963 Kt)
»
(pdf, 938 Kt)
»
(pdf, 928 Kt)
»
(pdf, 937 Kt)
»
(pdf, 22 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 24.1.2019  Päivitetty 7.2.2019