Asuinkiinteistö Vieremällä

Kohde: Vieremän kunnan, Valkeiskylän kylässä sijaitseva Hankamäki -niminen tila RN:o 29:28, kiinteistötunnus 925-417-29-28. Kiinteistön pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 1,4300 ha, josta korvauskelpoista peltoa n. 0,7500 ha. Kiinteistöllä sijaitsee v. 1934 rakennettu, kerrosalaltaan n. 234 m² ja asuinpinta-alaltaan 135,0 m² kokoinen (ei tarkistusmitattu), puurunkoinen, harja- /peltikattoinen asuinrakennus. Rakennus käsittää yhden asuinkerroksen, jossa oh, k, 3 mh, ph, sauna, kirjasto sekä ullakko ja kellari osalla rakennusta. Lämmitysjärjestelmänä on puu-uunit ja suorasähkö (patterit). Kiinteistöllä sijaitsee lisäksi autotalli/varastorakennus, ulkosauna ja puuliiteri. Kiinteistöllä on Ameriikka-Savimäki vesiosuuskunnan vesiliittymä ja oma jätevesijärjestelmä. Kiinteistö on liitetty Savon Voima Oyj:n sähköverkkoon. Myytävästä kohteesta on Savon RMS Oy:n 19.9.2013 laatima ja 15.2.2016 päivittämä kuntoselvitys. Tarkemmat tiedot kiinteistöstä myyntiesitteessä liitteineen.

Esittely: Sovittava kihlakunnanulosottomies Pekka Ålanderin kanssa.

Myyntiehdot: Tarjoukset on tehtävä ulosmitatun omaisuuden nettihuutokaupassa osoitteessa https://www.huutokaupat.com/fi/v/603031 viimeistään 11.12.2017 klo 14.00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen. Korkeimman tarjouksen hyväksymisestä tai hyväksymättä jättämisestä päätetään erikseen.

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä noudattaen soveltuvin osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä myyntiehtoja. Tarkemmat tiedot myytävästä omaisuudesta ja myyntiehdoista ilmenevät laaditusta myyntiesitteestä ja sen liitteistä. Myyntiesite liitteineen on saatavissa internetistä www.oikeus.fi ja www.huutokaupat.com tai ulosottoviraston asiakaspalvelusta puh. 029 562 7410.

Maksutapa: Korkeimman tarjouksen tehneen on kahden arkivuorokauden kuluessa tarjouksen hyväksymisestä suoritettava koko kauppahinta ulosottoviraston virkavaraintilille FI12 5000 0121 5004 65. Ulosottomies voi hyväksyä tai hylätä tehdyn korkeimman tarjouksen.

Nettihuutokauppaan jätetyt tarjoukset ovat sitovia. Mikäli tehty tarjous hyväksytään, on tarjouksen jättäjä velvollinen maksamaan tarjoamansa kauppahinnan sovitun maksuajan kuluessa. Tarjotun kauppahinnan maksamatta jättäminen voi johtaa ulosottokaaren 5 luvun 25 §:n mukaiseen korvausvelvollisuuteen. Tarkemmat tiedot myyntiehdoista myyntiesitteen liitteenä.

Tiedustelut: Kihlakunnanulosottomies Pekka Ålander, pekka.alander@oikeus.fi, puh. 029 562 7438 tai 050 591 6381.

Pohjois-Savon ulosottovirasto

Titta Tsupari

kihlakunnanvouti

Liitetiedostot

»
(pdf, 52 Kt)
»
(pdf, 25 Kt)
»
(pdf, 464 Kt)
»
(pdf, 35 Kt)
»
(pdf, 631 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 14.11.2017  Päivitetty 16.11.2017