Ulosmitattu asunto-osake (2h+k) Säynätsalossa

Myydään www.huutokaupat.com -sivustolla järjestettävässä tarjousmenettelyssä ajalla 29.1.2019 - 25.2.2019

huutokaupat.com/1207046

HUOM! lisätty 21.2.2019 liitetiedosto "kunnossapitotarveselvitys 2018"

Kohde: Asunto Oy Saarentasku osakkeet nrot 4489-4991, 2h + k, 58,00 m², osoitteessa Valtterintie 9 A 11, 40900 Säynätsalo

Esittely: 12.2.2019 klo 13:00 - 13:30

Tiedustelut: kihlakunnanulosottomies Mikko Vuohelainen, puh. 02956 26765 tai 050 3003936

Myyntiehdot: Asunto-osake myydään nostotarjouksin www.huutokaupat.com -sivustolla järjestettävässä tarjousmenettelyssä. Tarjousaika päättyy 25.2.2019 klo 18:00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen. Ulosottomies voi hyväksyä tai hylätä korkeimman tarjouksen myynnissä. Ulosottovirasto voi harkintansa mukaan keskeyttää myynnin tai jatkaa tarjousten jättämisen määräaikaa.

Ulosottoviranomainen ei vastaa palveluntarjoajan järjestelmän toimivuudesta. Korkein tarjous on se tarjous, jonka palveluntarjoajan järjestelmä on korkeimpana hyväksynyt.

Nettihuutokauppaan jätetyt tarjoukset ovat sitovia. Mikäli tehty tarjous hyväksytään, on tarjouksen tekijä velvollinen maksamaan tarjoamansa kauppahinnan sovitun maksuajan kuluessa. Tarjotun kauppahinnan maksamatta jättäminen voi johtaa ulosottokaaren 5 luvun 25 §:n mukaiseen korvausvelvollisuuteen.

Korkeimman hyväksytyn tarjouksen tehneen henkilön on heti tarjouksen hyväksymisen jälkeen maksettava käsirahana 20 % osuus kauppahinnasta ulosottolaitoksen virkavaraintilille.

Loppukauppahinnalle ostaja saa tarvittaessa maksuaikaa 8.4.2019 saakka. Maksuaikaa käytettäessä koko kauppahinnalle on maksettava korkolain 3 §:n 2 momentin mukaista korkoa koko maksuajalta kauppapäivästä lukien. Mikäli maksua ei ole suoritettu määrätyssä ajassa, tämän jälkeen peritään vuotuista viivästyskorkoa 7,0 %.

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä www.huutokaupat.com -internetsivustolla noudattaen ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja. Tarkemmat tiedot myytävästä omaisuudesta sekä myyntiehdoista ilmenevät laadistusta myyntiesitteestä.

Jenni Mikkonen, kihlakunnanvouti

Liitetiedostot

»
(pdf, 978 Kt)
»
(pdf, 188 Kt)
»
(pdf, 92 Kt)
»
(pdf, 79 Kt)
»
(pdf, 502 Kt)
»
(pdf, 172 Kt)
»
(pdf, 4.2 Mt)
»
(pdf, 512 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 5.2.2019  Päivitetty 21.2.2019