Asuinkiinteistö Kiuruvedellä

Myydään: Omakotitalotontti rakennuksineen asemakaava-alueella Kiuruvedellä.

Kohde myydään osoitteessa https://huutokaupat.com/2167629, 16.09.2020 - 11.10.2020

Katso tarkemmat tiedot myyntiesitteestä, sekä muista liitteistä.

Myyntiehdot: Kohde myydään www.huutokaupt.com -internetsivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa. Tarjousten tekemisen määräaika päättyy 11.10.2020 kello 19:00 tai kolme minuuttia viimeisen huutokauppaan hyväksytyn tarjouksen jälkeen. Ulosottovirasto ei vastaa palvelun tarjoajan järjestelmän toimivuudesta. Nettihuutokaupan päättymisen jälkeen ulosottomies ilmoittaa korkeimman tarjouksen tekijälle tarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Nettihuutokauppaan jätetyt tarjoukset ovat sitovia. Mikäli tehty tarjous hyväksytään, on
tarjouksen jättäjä velvollinen maksamaan tarjoamansa kauppahinnan sovitun
maksuajan kuluessa. Tarjotun kauppahinnan maksamatta jättäminen voi johtaa
ulosottokaaren 5 luvun 25 §:n mukaiseen korvausvelvollisuuteen

Korkeimman tarjouksen tehneen on viivytyksettä tarjouksen hyväksymisen jälkeen maksettava koko kauppahinta Ulosottolaitoksen virkavarain tilille FI61 5000 0120 3927 16

TAI

Ostajan on heti suoritettava käsirahana 20 prosentin osuus kauppahinnasta. Loppukauppahinnalle ostaja saa tarvittaessa maksuaikaa 4 viikkoa myyntipäätöksen päiväyksestä lukien.

Maksuaikaa käytettäessä koko kauppahinnalle on maksettava korkolain 3 §:n 2 momentin mukaista korkoa koko maksuajalta kauppapäivästä lukien.

Mikäli maksua ei ole suoritettu määrätyssä ajassa, ostajan on suoritettava viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisesti kunnes kauppahinta on maksettu tai uusi myynti suoritettu.

Ulosottomies voi hyväksyä tai hylätä tehdyn korkeimman tarjouksen. Tarkemmat tiedot myyntiehdoista liitteenä.

Ostajan on lainhuutoa hakiessaan velvollinen maksamaan kaupasta menevän varainsiirtoveron 4 %.

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä www.huutokaupat.com -internetsivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa noudattaen soveltuvin osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja.Liitetiedostot

»
(pdf, 1.8 Mt)
»
(pdf, 301 Kt)
»
(pdf, 193 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 16.9.2020