Metsäkiinteistö määräalana n. 25 ha Kinnulassa

Myydään www.huutokaupat.com -sivustolla järjestettävässä tarjousmenettelyssä ajalla 14.8.2019-8.9.2019

Kohdenro 1452756

Kohde: Palsta 1 kiinteistöstä kiinteistötunnus 256-401-39-3 Näätäpuro, Kinnula

Näyttö: Omatoiminen tutustuminen kohteeseen

Tiedustelut: kihlakunnanulosottomies Seija Pekkanen, puh. 02956 25756 tai 0400 218427

Myyntiehdot: Sitovat tarjoukset esitetään Huutokaupat.com -sivustolla järjestettävässä tarjousmenettelyssä. Osallistuminen edellyttää kirjautumista järjestelmään. Tarjousaika 14.8.2019 - 8.9.2019 kello 18:00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen. Ulosottomiehellä on oikeus hyväksyä tai hylätä järjestelmän hyväksymä korkein tarjous kahden viikon kuluessa tarjousmenettelyn päättymisestä.

Ulosottoviranomainen ei vastaa palveluntarjoajan järjestelmän toimivuudesta. Korkein tarjous on se tarjous, jonka palveluntarjoajan järjestelmä on korkeimpana hyväksynyt.

Mikäli tehty tarjous hyväksytään, on tarjouksen jättäjä velvollinen maksamaan tarjoamansa kauppahinnan sovitun maksuajan kuluessa. Tarjotun kauppahinnan maksamatta jättäminen voi johtaa ulosottokaaren 5 luvun 25 §:n mukaiseen korvausvelvollisuuteen.

Ostajan on heti ulosottoviraston ilmoitettua tarjouksen hyväksymisestä suoritettava käsirahana 10.000 euroa Ulosottolaitoksen virkavaraintilille. Mikäli korkein tarjous hyväksytään, saa ulosottomies antaa tarvittaessa ostajalle maksuaikaa enintään kuusi viikkoa. Ostajan tulee suorittaa kauppahinnalle korkoa maksuajalta korkolain3 §:n 2 momentin mukaisesti huutokauppapäivästä lukien. Maksuajan päätyttyä korkoa on suoritettava korkolain 4 § 1 momentin mukaisesti kunnes kauppahinta on maksettu tai huutokauppa on toimitettu.

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä noudattaen ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja. Tarkemmat tiedot myytävästä omaisuudesta ja myyntiehdoista ilmenevät laaditusta myyntiesitteestä.

Iivari Järvinen
johtava kihlakunnanvouti

Liitetiedostot

»
(pdf, 134 Kt)
»
(pdf, 4.0 Mt)
»
(pdf, 50 Kt)
»
(pdf, 2.4 Mt)
»
(pdf, 27 Kt)
»
(pdf, 601 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 14.8.2019