Ulosmitattu omakotitalokiinteistö ja metsäkiinteistö

huutokaupat.com 1218369

Ulosmitattu omakotitalokiinteistö ja metsäkiinteistö.
Kiinteistötunnukset 531-416-2-680 (rakennuksia) ja 531-416-2-738 (metsäpalsta).

Kiinteistön 531-416-2-680 pinta-ala n. 2,9680 ha
Kiinteistön 531-416-2-738 pinta-ala n. 0,9980 ha

Tarkemmat tiedot myyntiesitteessä ja sen liitteissä

Esittely:
Torstaina 31.01.2019 klo 14:00 - 14:30
Kihlakunnanulosottomies Juha Jyrkkiö, puh. 02956 26607, 040 504 6307

Myyntiehdot:

Kohde myydään nostotarjouksin www.huutokaupat.com -internetsivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa 6.2.2019 - 3.3.2019 välisenä aikana. Huutokauppaan osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä. Tarjousten esittämisen määräaika päättyy 3.3.2019 klo 18:00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen. Korkeimman tarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä päätetään erikseen. Nettihuutokaupassa jätetyt tarjoukset ovat sitovia. Mikäli tehty tarjous hyväksytään, on tarjouksen tekijä velvollinen maksamaan tarjoamansa kauppahinnan sovitun maksuajan kuluessa. Tarjotun kauppahinnan maksamatta jättäminen voi johtaa ulosottokaaren 5 luvun 25 §:n mukaiseen ostajan korvausvelvollisuuteen.

Kiinteistöt ovat yhteiskiinnitetty. Ulosottokaaran 5 luvun 61 §:n mukaan velalliselle kuuluvat yhteisesti kiinnitetyt kiinteistöt tarjotaan ensin yhdessä ja sen jälkeen erikseen. Erillistarjoukset hyväksytään, jos ne ylittävät yhteistarjouksen tai jos velallinen sitä vaatii ja kaikki etuoikeussaatavat ja hakijan saatava peittyvät.

Kiinteistöistä järjestetään tämän johdosta kaksi erillistä tarjousmenettelyä. Ulosottomies tarjoaa yhteisesti kiinnitettyjä kiinteistöjä yhteisesti myytäväksi www.huutokaupat.com -sivustolla.

Erillistarjouksia ei voi antaa sähköisesti huutokaupat.com sivustolla. Mahdolliset erillistarjoukset kiinteistöistä tulee jättää kirjallisesti 4.3.2019 klo 12.00 mennessä, Satakunnan Ulosottoviraston päätoimipaikkaan, osoite Valtakatu 12 C (PL 44), 28100 Pori tai satakunta.uo(at)oikeus.fi tai faxilla 029 562 6633.Erillistarjouksissa tulee olla yksilöitynä kumpaa kiinteistöä tarjousta koskee (kiinteistöä jossa asuinrakennus 531-416-2-680 vai kiinteistöä 531-416-2-738 jossa on metsää). Esitettyjä erillistarjouksia ei julkisteta erikseen.

Ostajan on viipymättä tarjouksen hyväksymisen jälkeen maksettava käsirahana 20 % osuus kauppahinnasta, ellei ostajaa arvioida selvästi maksukykyiseksi. Käsirahaksi kelpaa käteinen raha, pankkikortti, pankkishekki ja pankkivekseli. Myös välittömästi tapahtuva tilillepano Ulosottolaitoksen virkavaraintilille FI61 5000 0120 3927 16 hyväksytään. Maksettaessa tulee käyttää viitettä RF12 3765 8000 0091 96. Käsirahaa ei voi maksaa luottokortilla. Mikäli korkein tarjous hyväksytään, loppukauppahinnalle annetaan maksuaikaa tarvittaessa enintään kuusi viikkoa. Ellei kauppahintaa makseta kokonaan viipymättä tarjouksen hyväksymisen jälkeen, koko kauppahinnalle on maksettava vuotuista korkoa korkolain 3 §:n 2 momentin mukaan koko maksuajalta myyntipäivästä maksuajan päättymiseen saakka. Viitekorko on tällä hetkellä 0 %. Mikäli maksua ei ole suoritettu määrätyssä ajassa tämän jälkeen peritään vuotuista korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa. Viivästyskoron määrä on tällä hetkellä 7 %.

Liitetiedostot

»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 6.2.2019