Myydään nettihuutokaupalla ulosmitattu kiinteistö Norinkylässä Teuvalla

Myydään

Ulosmitattu kiinteistö Hannuksela 846-404-5-87 sekä sillä sijaitsevat rakennukset Teuvan Norinkylässä. Tarkemmat tiedot myytävästä omaisuudesta sekä myyntiehdoista ilmenevät laaditusta myyntiesitteestä ja liitteistä.

linkki myyntikohteeseen

Esittely

Torstaina 05.11.2020 klo 14:00-14:30. Asuinrakennukseen tutustuttaessa on syytä käyttää suojavarusteita mikrobivaurioiden vuoksi.

Tiedustelut

Kihlakunnanulosottomies Harri Finnilä, puh. 029 56 25971, 050 309 6744

Myyntiehdot

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottokaaren 5 luvun 76 §:n mukaisella ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä noudattaen soveltuvin osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja.

Ulosottomies voi hyväksyä tai hylätä tehdyn korkeimman tarjouksen. Ostajan on heti suoritettava koko kauppahinta tai vähintään käsirahana 20 prosentin osuus kauppahinnasta. Tarkemmat maksutiedot ilmoitetaan ulosottovirastosta tarjouksen hyväksymisen yhteydessä.

Mikko Yliaho
kihlakunnanvouti
Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Liitetiedostot

»
(pdf, 110 Kt)
»
(pdf, 93 Kt)
»
(pdf, 185 Kt)
»
(pdf, 31 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 16.10.2020