Myydään Kirkkonummella sijaitseva n. 5,5890 ha suuruinen kiinteistö (257-469-4-57)

Ei kuvia.

Tarjoukset esitetään internetsivustolla www.huutokaupat.com järjestettävässä nettihuutokaupassa ajalla 27.11.2019-19.12.2019 klo 18.00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen.


Ulosottomies voi hyväksyä tai hylätä korkeimman tarjouksen nettihuutokaupassa.

Korkeimman tarjouksen tehneen henkilön on kahden vuorokauden kuluttua tarjouksen hyväksymisen jälkeen maksettava käsirahana 10.000 euroa Ulosottolaitoksen virkavaraintilille. Loppukauppahinnalle ostaja saa tarvittaessa maksuaikaa enintään 4 viikkoa myyntipäätöksestä lukien. Koko kauppahinnalle on maksettava korkoa korkolain 3 §:n 2 momentin mukaisesti myyntipäivästä maksuajan päättymiseen saakka.


Ostajan velvollisuus maksaa kauppahinta alkaa tarjouksen tultua hyväksytyksi.


Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä www.huutokaupat.com -internetsivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa noudattaen soveltuvin osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja.


https://huutokaupat.com/1620715

Liitetiedostot

»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 27.11.2019