Ulosmitattu rakentamaton vuokratontti Forssassa

Myytävä omaisuus:
Myydään rakentamaton maanvuokralain 3 luvun mukainen maanvuokraoikeus Forssassa osoitteessa Saarelankatu 14. Tarkemmat tiedot myyntiesitteessä.

Esittely, lisätiedot ja esitteet:
Alueeseen voi tutustua omatoimisesti, Kihlakunnanulosottomies Jaana Lund, puh. 029 56 23594, 050 307 3743. Lisätiedot ja myyntimateriaali lisäksi netissä sivulla www.huutokaupat.com kohdenro 717654.

Myyntiehdot:
Kohde myydään www.huutokaupat.com -internetsivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa.

Nettihuutokauppa päättyy 25.2.2017.2018 klo 17:30 tai kolme minuuttia viimeisen huutokauppaan hyväksytyn tarjouksen jälkeen.

Mikäli korkein tarjous hyväksytään on korkeimman tarjouksen tekijän on kahden arkivuorokauden kuluessa tarjouksen hyväksymisestä suoritettava koko kauppahinta tai käsirahana 5000 euroa ulosottolaitoksen virkavaraintilille. Käsirahaa ei voi maksaa luottokortilla. Käsirahan suorittanut ostaja saa kauppahinnalle maksuaikaa tarvittaessa enintään neljä viikkoa. Maksuajasta sovitaan ostajan kanssa. Koko kauppahinnalle peritään koko maksuajalta tällöin viitekoron mukainen korko. Viitekorko on tällä hetkellä 0 %.Viivästyskorosta mainitaan myyntiesitteen liitteenä olevissa yleisissä huutokauppaehdoissa.

Ulosottovirasto ottaa yhteyttä korkeimman tarjouksen tekijään, jonka huuto on hyväksytty. Korkeimman tarjouksen tekijän tulee tällöin myös ilmoittaa kenen lukuun huuto tehtiin. Muussa tapauksessa korkeimman tarjouksen tekijä katsotaan ostajaksi.

Huutokaupat.com -sivustolle tehdyt huudot ovat sitovia, eikä niitä voi perua. Ulosottoviranomainen ei vastaa palveluntarjoajan järjestelmän toimivuudesta. Korkein tarjous on se, jonka palveluntarjoajan järjestelmä on korkeimpana hyväksynyt.

Muut tiedot:
Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla virallismyynnillä (UK 5:76 §) ns. nettihuutokaupalla noudattaen soveltuvin osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja (liitteenä ks. mm. omistusoikeus, hallinta ja käyttö) ja myyntiesitteessä mainittuja asiakohtaisia myyntiehtoja. Ulosottomies voi hyväksyä taikka hylätä tarjouksen.


Jaakko Roudasmaa
Kihlakunnanvouti

Liitetiedostot

»
(pdf, 154 Kt)
»
(pdf, 48 Kt)
»
(pdf, 1.7 Mt)
»
(pdf, 534 Kt)
»
(pdf, 819 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 26.1.2018