Ulosmitattu kiinteistö rakennuksineen Äänekoskella

Sitovat tarjoukset esitetään www.huutokaupat.com -sivustolla järjestettävässä tarjousmenettelyssä: https://huutokaupat.com/2058244.

Tarjousaika 28.7.2020 - 31.8.2020 kello 18.00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen.

Ulosottomiehellä on oikeus hyväksyä tai hylätä järjestelmän hyväksymä korkein tarjous. Tarjotun kauppahinnan maksamatta jättäminen voi johtaa ulosottokaaren 5 luvun 25 §:n mukaiseen korvausvelvollisuuteen.

Ulosottoviranomainen ei vastaa palveluntarjoajan järjestelmän toimivuudesta. Korkein tarjous on se tarjous, jonka järjestelmä on korkeimpana hyväksynyt. Ulosottovirasto voi harkintansa mukaan keskeyttää myynnin tai jatkaa tarjousten jättämisen määräaikaa. Ulosottomies varaa itselleen huutokaupat.com huutokauppaehtoja pidemmän ajan vastata tarjoukseen.

Ostajan on heti suoritettava käsirahana 20 prosentin osuus kauppahinnasta, ellei ostajaa arvioida selvästi maksukykyiseksi. Käsirahaksi kelpaa käteinen raha, siihen rinnastuva maksuväline ja vakuus. Myös välittömästi tapahtuva tilillepano Ulosottolaitoksen virkavaraintilille FI61 5000 0120 3927 16 hyväksytään. Maksettaessa virkavaraintilille tulee käyttää viitenumeroa RF24 3761 6301 3572 04. Käsirahaa ei voi maksaa luottokortilla.

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä noudattaen ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja. Ostaja saa omistusoikeuden omaisuuteen sekä kauppakirjan, kun kauppahinta on maksettu ja myynti on tullut lainvoimaiseksi. Myytyyn omaisuuteen kohdistuvat panttioikeudet raukeavat, kiinnitykset jäävät voimaan ja sähköiset panttikirjat kirjataan ostajalle.

Liitetiedostot

»
(pdf, 2.4 Mt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 28.7.2020