Kuulutus asianosaiskeskustelusta 17.7.2020

Ei kuvia.

KUULUTUS ASIANOSAISKESKUSTELUSTA

Ulosmitatun omaisuuden myyntiä koskeva asianosaiskeskustelu.

Asianosaiskeskustelun aika ja paikka: 17.07.2020 klo 10.00 Etelä-Karjalan ulosottovirasto, Pormestarinkatu 1 A, 2. krs, 53100 LAPPEENRANTA

Myytävä omaisuus: Vesiliikennekulkuneuvo "Nora" Siemer 42 CE 0525 DE-SIEM 1404 D 404 rekisteritunnus 49-4627

Valvonnat: Oikeuden haltijoiden on viimeistään tässä tilaisuudessa kirjallisesti ilmoitettava saatavansa tai muu oikeutensa. Ne saatavat, joista omaisuus on ulosmitattu, otetaan huomioon viran puolesta eikä näitä saatavia tarvitse erikseen valvoa. Oikeuden haltijoiden on esitettävä asianosaiskeskustelussa tai lähetettävä sitä ennen postitse alkuperäiset velkakirjat tai muutsaamistodisteet ja saamisten vakuudeksi annetut kirjalliset panttikirjat ja panttaussitoumusten jäljennökset tai muut mahdollisesti oikeuden perusteena olevat asiakirjat.

Asianosaisten on viimeistään tässä tilaisuudessa esitettävä mahdolliset riitautuksensa valvonnoista sekä tehtävä myösmahdolliset huomautukset ja vaatimukset myyntiehdoista, myyntikohteesta ja myyntijärjestyksestä.

Jollei velkoja valvo kiinnitykseen perustuvaa panttisaatavaansa asianosaiskeskustelussa, häneltä peritään erikseen säädettyulosottomaksu. Jos muu saatava tai muu kuin kirjattu oikeus valvotaan asianosaiskeskustelun jälkeen, mutta viimeistäänviikko ennen myyntiä, valvonta otetaan huomioon, jos myöhästymiseen on hyväksyttävä syy. Muussa tapauksessa myöhästynyt valvonta tuottaa oikeuden vain mahdolliseen ylijäämään. Myöhästyneestä valvonnasta varataan muille asianosaisille tilaisuus riitauttaa jälkivalvonta.

Asianosaiskeskustelussa päätetään myyntimenettelystä ja myyntiehdoista.

Tiedustelut: Johtava kihlakunnanvouti Nina Wiberg, puh. 029 562 4444

Nina Wiberg
johtava kihlakunnanvouti
Etelä-Karjalan ulosottovirasto


Liitetiedostot

»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 27.5.2020  Päivitetty 29.5.2020