Ulosmitattu omakotitalokiinteistö ja kiinteistö jolla on talousrakennuksia

Linkki kohteeseen

Myydään ulosmitattu omakotitalokiinteistö ja kiinteistö jolla on talousrakennuksia.

Kiinteistötunnus: 319-404-4-121

Kokonaispinta-ala on noin 0,2378 ha

Kiinteistötunnus: 319-403-3-76

Kokonaispinta-ala on noin 0,2250 ha

Kiinteistöt ovat yhteiskiinnitettyjä. Ulosottokaaren 5 luvun 61 §:n mukaan velalliselle kuuluvat yhteisesti kiinnitetyt kiinteistöt tarjotaan ensin yhdessä ja sen jälkeen erikseen. Katso tarkemmat tiedot myyntiesitteestä ja sen liitteistä sekä alla kohta vaihtoehtoinen tarjoaminen.

Myyntiehdot

Kohde myydään huutokaupat.com -sivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa ajalla 8.11.2019 - 2.12.2019. Tarjousten tekemisen määräaika päättyy maanantaina 2.12.2019 klo 19:00 tai kolme minuuttia viimeisen huutokauppaan hyväksytyn tarjouksen jälkeen. Nettihuutokaupassa jätetyt tarjoukset ovat sitovia. Mikäli tehty tarjous hyväksytään, on tarjouksen tekijä velvollinen maksamaan tarjoamansa kauppahinnan sovitun maksuajan kuluessa. Tarjotun kauppahinnan maksamatta jättäminen voi johtaa ulosottokaaren 5 luvun 25 §:n mukaiseen ostajan korvausvelvollisuuteen.

Ulosottoviranomainen ei vastaa palveluntarjoajan järjestelmän toimivuudesta. Korkein tarjous on se tarjous, jonka palveluntarjoajan järjestelmä on korkeimpana hyväksynyt. Ulosottomies voi kuitenkin hyväksyä tai hylätä huutokaupassa tehdyn korkeimman tarjouksen. Ulosottoviranomainen pidättää oikeuden lopettaa myynti tai jatkaa myyntiaikaa.

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä noudattaen ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja. Varainsiirtovero on 4 % kauppahinnasta, ellei ostajaa ole vapautettu varainsiirtoverosta.

Tässä myyntiesitteessä mainitut kiinteistöt ovat yhteiskiinnitetty. Ulosottokaaren 5 luvun 61 §:n mukaan velalliselle kuuluvat yhteisesti kiinnitetyt kiinteistöt tarjotaan ensin yhdessä ja sen jälkeen erikseen. Erillistarjoukset hyväksytään, jos ne ylittävät yhteistarjouksen tai jos velallinen sitä vaatii ja kaikki etuoikeussaatavat ja hakijan saatava peittyvät.

Vaihtoehtoinen tarjoaminen:

Kiinteistöistä järjestetään tämän johdosta kaksi erillistä tarjousmenettelyä. Ulosottomies tarjoaa yhteisesti kiinnitettyjä kiinteistöjä yhteisesti myytäväksi www.huutokaupat.com-sivustolla. Erillistarjouksia ei voi antaa sähköisesti www.huutokaupat.com -sivustolla. Mahdolliset erillistarjoukset kiinteistöistä tulee jättää kirjallisesti 3.12.2019 klo 12.00 mennessä, Satakunnan Ulosottoviraston päätoimipaikkaan, osoite Valtakatu 12 C (PL 44), 28100 Pori tai satakunta.uo@oikeus.fi tai faxilla 029 562 6633.

Erillistarjouksissa tulee olla yksilöitynä kumpaa kiinteistöä tarjous koskee: (kiinteistöä, jossa on omakotitalo vai kiinteistöä, jossa talousrakennukset ovat). Esitettyjä erillistarjouksia ei julkisteta erikseen. Mikäli erillistarjoukset hyväksytään, sovelletaan kauppaan tämän myyntiesitteen ehtoja.

Esittely

Perjantaina 22.11.2019 klo 13:00 - 13:30. Kihlakunnanulosottomies Pirjo Peltomaa-Partinen, puh. 029 56 25450, 050 511 2873

 
Julkaistu 14.11.2019