Ulosmitattu henkilöauto, Ford Focus, vuosimalli 2012, Tampere

Myydään ulosmitattu henkilöauto, Ford Focus, vuosimallia 2012


Kohde myydään nostotarjouksin www.huutokaupat.com -internetsivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa 07.09.-27.09.2020 välisenä aikana. Huutokauppaan osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä. Tarjousten esittämisen määräaika päättyy 27.09.2020 klo 19:00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen.
Tarkemmat tiedot myyntiesitteestä.


Myyntikohteen sivulle https://huutokaupat.com/2141402/ulosmitattu-henkiloauto-ford-focus-vuosimalli-2012


Näyttö :

Tiistaina 22.09.2020 iltapäivällä virka-aikana ulosottoviraston tiloissa, Kelloportinkatu 5 A, Tampere.


Esittelyyn on ilmoittauduttava puhelimitse kihlakunnanulosottomies Anne-Mari Kalliolle
viimeistään maanantaina 21.09.2020 klo 15:00. Ilmoittautumisen yhteydessä sovitaan
kullekin ostajaehdokkaalle oma esittelyajankohta.


Tiedustelut : Kihlakunnanulosottomies Anne-Mari Kallio puhelin 029 562 471Myyntiehdot
Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä (ulosottokaari 5 luku 76 §) edellä mainituilla ehdoilla ja noudattaen soveltuvin osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja. Ostajaehdokkaita kehotetaan tutustumaan hyvin myytävänä olevaan kohteeseen, myyntiesitteeseen sekä liitteenä oleviin asiakirjoihin.


Nettihuutokaupassa jätetyt tarjoukset ovat sitovia. Mikäli tehty tarjous hyväksytään, on tarjouksen tekijä velvollinen maksamaan tarjoamansa kauppahinnan sovitun maksuajan kuluessa. Tarjotun kauppahinnan maksamatta jättäminen voi johtaa ulosottokaaren 5 luvun 25 §:n mukaiseen ostajan korvausvelvollisuuteen.


Korkeimman tarjouksen tehneen on maksettava koko kauppahinta viipymättä huutokaupan päättymisen ja tarjouksen hyväksymisen jälkeen ulosottolaitoksen virkavarain tilille FI61 5000 0120 3927 16. Maksettaessa virkavaraintilille tulee käyttää viitenumeroa RF76 3367 5300 3832 01.


Ulosottovalitus myynnistä ja myyntiin liittyvästä tai myyntiä edeltävästä toimesta on tehtävä kolmen viikon määräajassa myynnistä lukien. Valitusosoitus liitetään myynnistä tehtävään päätökseen.
Omaisuus myydään siinä kunnossa kuin se myyntihetkellä on.

Tarkemmat myynti- ja maksuehdot myyntiesitteessä liitteineen.


Liitetiedostot

»
(pdf, 1.0 Mt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 7.9.2020