Kiinteistö Juojärven rannalla Outokummussa

Kohde myydään www.huutokaupat.com internetsivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa. Määräaika tarjousten jättämiselle päättyy 15.9.2020 kello 13.00 tai kolme minuuttia viimeisen huutokauppaan jätetyn tarjouksen jälkeen.

Nettihuutokauppaan jätetyt tarjoukset ovat sitovia. Mikäli tehty tarjous hyväksytään, on tarjouksen jättäjä velvollinen maksamaan tarjoamansa kauppahinnan sovitun maksuajan kuluessa. Tarjotun kauppahinnan maksamatta jättäminen voi johtaa ulosottokaaren 5 luvun 25 §:n mukaiseen korvausvelvollisuuteen. Ostajan velvollisuus maksaa kauppahinta alkaa tarjouksen tultua hyväksytyksi. Ostajan on heti suoritettava käsirahana 20 prosentin osuus kauppahinnasta ellei ostajaa arvioida selvästi maksukykyiseksi.

Mikäli korkein tarjous hyväksytään loppukauppahinnalle voidaan tarvittaessa myöntää maksuaikaa 15.10.2020 saakka. Koko kauppahinnalle peritään maksuajalta viitekoron mukainen korko (liite Yleiset huutokauppaehdot).

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä noudattaen soveltuvin osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja.

Vuoden 2020 alusta EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelta tulevat ostajat tarvitsevat luvan kiinteistökauppoihin Suomessa. Ostaja vastaa luvan hankkimisesta ja siitä aiheutuvista velvoitteista. Katso lisätiedot: www.defmin.fi > Ajankohtaista > EU- ja ETA-alueiden ulkopuolisten ostajien lupa kiinteistökauppoihin.

Yksilöidyt tarkemmat tiedot löytyvät myyntiesitteestä ja muista liitteistä.

Linkki myyntiesitteeseen: https://huutokaupat.com/2041834

6.8.2020: Esittelyn ajankohta muuttunut. Lisäksi myyntiesitettä on päivitetty, jonka johdosta myyntiaikaa on jatkettu.


Liitetiedostot

»
(pdf, 22 Kt)
»
(pdf, 34 Kt)
»
(pdf, 728 Kt)
»
(pdf, 156 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 23.7.2020  Päivitetty 6.8.2020