MYYDÄÄN KIINTEISTÖ LOIMAALLA

Nettihuutokauppa osoitteessa: https://huutokaupat.com/2132051

Huutokauppa-aika:

03.09.2020 – 24.09.2020 klo 18.00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen.

Myytävä ulosmitattu omaisuus:

MYYDÄÄN KIINTEISTÖ LOIMAALLA

Tarkemmat tiedot myyntiesitteessä

Esittely:

Kiinteistöön voi tutustua omatoimisesti varovaisuutta noudattaen. HUOM! Kohteessa kasvaa korkeaa heinikkoa, eikä maanpohja ja siellä mahdollisesti olevat kulkemisen esteet ole havaittavissa.

Tiedustelut ja myyntiesite:

Kihlakunnanulosottomies Johanna Paajanen puhelin 029 56 26404, 050 517 5704

Myyntiehdot:

Kohde myydään www.huutokaupat.com – sivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa.

Nettihuutokauppa päättyy 24.09.2020 klo 18:00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen

jälkeen.

Ulosottomies voi hyväksyä tai hylätä korkeimman huutokaupassa tehdyn tarjouksen.

Korkeimman tarjouksen tehneen on heti suoritettava käsirahana 20 prosentin osuus kauppahinnasta tilisiirtona Ulosottolaitoksen virkavaraintilille FI61 5000 0120 3927 16. Maksettaessa virkavaraintilille tulee käyttää viitenumeroa RF6937678000023204. Käsirahaa ei voi maksaa luottokortilla.

Mikäli korkein tarjous hyväksytään, loppukauppahinnalle annetaan maksuaikaa tarvittaessa 22.10.2020 saakka. Ellei maksuaikaa käytetä, kauppahinta tulee maksaa viipymättä tarjouksen hyväksymisen jälkeen. Jos maksuaikaa käytetään, koko kauppahinnalle on maksettava vuotuista korkoa korkolain 3 §:n 2 momentin mukaan koko maksuajalta myyntipäivästä maksuajan päättymiseen saakka. Tämä korkolain 12 §:n mukaan puolivuosittain määräytyvä viitekorko on tällä hetkellä 0,00 %. Mikäli maksua ei ole suoritettu määrätyssä ajassa eli viimeistään 22.10.2020, tämän jälkeen peritään vuotuista korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa. Viivästyskoron määrä on tällä hetkellä 7,00 %.

Muut tiedot:

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä

www.huutokaupat.com internetsivustolla noudattaen ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja.

Silja Fonsen

Kihlakunnanvouti

Varsinais-Suomen ulosottovirasto

Liitetiedostot

»
(pdf, 1.5 Mt)
»
(pdf, 17 Kt)
»
(pdf, 1.8 Mt)
»
(pdf, 628 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 2.9.2020