Asuinkiinteistö Kuopio, Maaninka

Kohde: Kuopion kaupungissa Maaningalla sijaitseva Nastola- niminen RN:o 5:22 rakennuksineen, kiinteistötunnus 476-406-5-22. Kiinteistön pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 0,1290 ha. Tilalla sijaitsee asuinrakennus, maanpäällinen kellari ja kaksi varasto-rakennusta. Tarkemmat tiedot kohteesta myyntiesitteessä.

Kohde myydään osoitteessa www.huutokaupat.com/2185469

Myyntiehdot: Kohde myydään www.huutokaupat.com -internetsivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa. Tarjousten tekemisen määräaika päättyy 14.10.2020 kello 19:00 tai kolme minuuttia viimeisen huutokauppaan hyväksytyn tarjouksen jälkeen. Ulosottovirasto ei vastaa palvelun tarjoajan järjestelmän toimivuudesta. Nettihuutokaupan päättymisen jälkeen ulosottomies ilmoittaa korkeimman tarjouksen tekijälle tarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Nettihuutokauppaan jätetyt tarjoukset ovat sitovia. Mikäli tehty tarjous hyväksytään, on tarjouksen jättäjä velvollinen maksamaan tarjoamansa kauppahinnan sovitun maksuajan kuluessa. Tarjotun kauppahinnan maksamatta jättäminen voi johtaa ulosottokaaren 5 luvun 25 §:n mukaiseen korvausvelvollisuuteen

Kauppahinta maksetaan viivytyksettä tarjouksen hyväksymisen jälkeen Ulosottolaitoksen virkavarain tilille FI61 5000 0120 3927 16. Tarkemmat maksutiedot annetaan erikseen.

Mikäli maksua ei ole suoritettu määrätyssä ajassa, ostajan on suoritettava viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisesti kunnes kauppahinta on maksettu tai uusi myynti suoritettu.

Ostajan on lainhuutoa hakiessaan velvollinen maksamaan kaupasta menevän varainsiirtoveron 4 %.

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä www.huutokaupat.com -internetsivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa noudattaen soveltuvin osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja

Liitetiedostot

»
(pdf, 2.3 Mt)
»
(pdf, 817 Kt)
»
(pdf, 27 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 23.9.2020  Päivitetty 24.9.2020