Myydään nettihuutokaupalla ulosmitattu kerrostalokolmio, 3h+k 70,0 m² Kemissä

Kerrostalohuoneisto Kemissä, 3h+k+kh+p, 70,0 m². Asunto Oy Kemin Karipää II, osakkeet nrot 5269 - 5801, jotka oikeuttavat hallitsemaan huoneistoa B 5.

Ostajan vastattavaksi siirtyvät vastikesaatavat asunto-osakeyhtiölain 8. luvun 7 §:n mukaisesti.

Ulosottomiehellä on oikeus hyväksyä tai hylätä esitetty tarjous. Huutokaupan päättymisen jälkeen ulosottomies ilmoittaa tarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä korkeimman tarjouksen tekijälle.

Tarkemmat lisätiedot laaditusta myyntiesitteestä.


Myyntiehdot

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä noudattaen soveltuvin osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja.

Korkeimman tarjouksen tehneen ostajan on heti tarjouksen hyväksymisen jälkeen suoritettava käsirahana 20 prosentin osuus kauppahinnasta, vähintään huutokauppakulut, Ulosottolaitoksen ulosottovarojen virkainvaratilille FI61 5000 0120 3927 16. Käsirahaa ei voi maksaa luottokortilla.

Mikäli korkein tarjous hyväksytään, loppukauppahinnalle annetaan maksuaikaa tarvittaessa enintään kuusi viikkoa tarjouksen hyväksymispäätöksestä lukien. Ellei maksuaikaa käytetä, kauppahinta tulee maksaa viipymättä tarjouksen hyväksymisen jälkeen. Jos maksuaikaa käytetään, koko kauppahinnalle on maksettava vuotuista korkoa korkolain 3 §:n 2 momentin mukaan koko maksuajalta myyntipäivästä maksuajan päättymiseen saakka. Tämä korkolain 12 §:n mukaan puolivuosittain määräytyvä viitekorko on tällä hetkellä 0,00 %. Mikäli maksua ei ole suoritettu määrätyssä kuuden viikon määräajassa, tämän jälkeen peritään vuotuista korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa. Viivästyskoron määrä on tällä hetkellä 7,00 %

Liitetiedostot

»
(pdf, 522 Kt)
»
(pdf, 117 Kt)
»
(pdf, 122 Kt)
»
(pdf, 137 Kt)
»
(pdf, 750 Kt)
»
(pdf, 312 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 22.6.2020