Omakotitalo ja varastohalli Lapinlahden Varpaisjärvellä

Kohde: Lapinlahden kunnassa sijaitseva Suvanto -niminen tila RN:o 1:48 (kiinteistötunnus 402-424-1-48). Kiinteistörekisterin mukaan myytävän tilan pinta-ala on 1,1120 ha. Tila rajoittuu n. 120 metrin matkalta Vuorisjokeen. Tilalla sijaitsee v. 1957 rakennettu omakotitalo, sekä v. 2009 rakennettu varastohalli. Kiinteistö on liitetty Savon Voima Oyj:n sähköverkkoon ja Jumisen Seudun vesiosuuskunnan vesijohtoverkostoon. Asuinrakennuksesta on MittaVat Oy:n 1.6.2018 laatima kuntoselvitys. Tarkemmat tiedot kiinteistöstä myyntiesitteessä

Esittely: Sovittava erikseen kihlakunnanulosottomies Kari Nissisen kanssa, p. 029 562 7416.

Myyntiehdot: Tarjoukset on tehtävä ulosmitatun omaisuuden nettihuutokaupassa osoitteessa https://www.huutokaupat.com/fi/v/1235852 viimeistään 14.03.2019 klo 13.00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen. Korkeimman tarjouksen hyväksymisestä tai hyväksymättä jättämisestä päätetään erikseen.

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä noudattaen soveltuvin osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä myyntiehtoja. Tarkemmat tiedot myytävästä omaisuudesta ja myyntiehdoista ilmenevät laaditusta myyntiesitteestä ja sen liitteistä. Myyntiesite liitteineen on saatavissa internetistä www.oikeus.fi ja www.huutokaupat.com tai ulosottoviraston asiakaspalvelusta puh. 029 562 7410.

Maksutapa: Korkeimman tarjouksen tehneen on kahden arkivuorokauden kuluessa tarjouksen hyväksymisestä suoritettava koko kauppahinta ulosottoviraston virkavaraintilille FI61 5000 0120 3927 16. Ulosottomies voi hyväksyä tai hylätä tehdyn korkeimman tarjouksen.

Nettihuutokauppaan jätetyt tarjoukset ovat sitovia. Mikäli tehty tarjous hyväksytään, on tarjouksen jättäjä velvollinen maksamaan tarjoamansa kauppahinnan sovitun maksuajan kuluessa. Tarjotun kauppahinnan maksamatta jättäminen voi johtaa ulosottokaaren 5 luvun 25 §:n mukaiseen korvausvelvollisuuteen. Tarkemmat tiedot myyntiehdoista myyntiesitteen liitteenä.

Tiedustelut: Kihlakunnanulosottomies Kari Nissinen, kari.nissinen@oikeus.fi, puh. 029 562 7416 tai 050 591 6386.

Titta Tsupari

kihlakunnanvouti

Liitetiedostot

»
(pdf, 1.4 Mt)
»
(pdf, 17 Kt)
»
(pdf, 507 Kt)
»
(pdf, 1.7 Mt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 15.1.2019  Päivitetty 21.2.2019