Myydään nettihuutokaupalla ulosmitattu kahdesta kiinteistöstä muodostuva 2,0417 hehtaarin tila Lohjalla

Myydään nettihuutokaupalla Lohjalla sijaitsevat kiinteistöt (kiinteistötunnukset 444-523-2-18 ja 444-523-2-22).

Yhteistarjoukset myyntikohteista 1 ja 2 esitetään internetsivustolla www.huutokaupat.com järjestettävässä nettihuutokaupassa ajalla 14.09.2020-12.10.2020 klo 18.00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen. Kohdenumero 2154598.

Kohteista on mahdollista esittää myös yksittäistarjouksia internetsivustolla www.huutokaupat.com järjestettävissä nettihuutokaupoissa seuraavasti:

1. Kiinteistö 444-523-2-18 ajalla 14.09.2020-13.10.2020 klo 12.00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen. Kohdenumero 2154551.

2. Kiinteistö 444-523-2-22 ajalla 14.09.2020-13.10.2020 klo 13.00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen. Kohdenumero 2154565.

Kohteet myydään yhtenä kokonaisuutena, ellei erikseen myytävien kiinteistöjen kauppahinta ylitä kokonaistarjousta.

Esittely: Torstaina 24.09.2020 klo 12:00-12:30

Tiedustelut: Kihlakunnanulosottomies Leena Suomi, p. 0503365644

Myyntiehdot: Kiinteistöt myydään nostotarjouksin www.huutokaupat.com -sivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa. Tarjousten tekemisen määräaika päättyy 12.10.2020 klo 18:00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen. Ulosottomies voi hyväksyä tai hylätä korkeimman tarjouksen nettihuutokaupassa.

Maksuehdot: Korkeimman tarjouksen tehneen henkilön on heti suoritettava Ulosottolaitoksen virkavaraintilille käsirahana 20 prosentin osuus kauppahinnasta. Loppukauppahinnalle ostaja saa tarvittaessa maksuaikaa enintään 6 viikkoa huudon hyväksymisestä lukien. Koko kauppahinnalle on maksettava korkoa korkolain 3 §:n 2 momentin mukaisesti myyntipäivästä maksuajan päättymiseen saakka.

Ostajan velvollisuus maksaa kauppahinta alkaa tarjouksen tultua hyväksytyksi.

Muut tiedot: Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä www.huutokaupat.com -internetsivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa noudattaen soveltuvin osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja.

Liitetiedostot

»
(pdf, 391 Kt)
»
(pdf, 17 Kt)
»
(pdf, 1.1 Mt)
»
(pdf, 1.3 Mt)
»
(pdf, 91 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 14.9.2020