Kiinteistö Oulun Pahkakoskella

MYYDÄÄN

Oulun Yli-Iin Pahkakoskella sijaitseva Väliaho -niminen kiinteistö, jonka kiinteistötunnus on 564-422-34-7. Kiinteistön maapinta-ala on 2.340 m2.

Kohteesta järjestetään nettihuutokauppa internetsivustolla www.huutokaupat.com ajalla 09.07.-20.08.2020.

Tarkemmat tiedot kohteesta ilmenevät myyntiesitteestä liitteineen.

Tiedustelut:
Kihlakunnanulosottomies Jouni Uhre puhelin 029 56 29112, 040-541 8037

Lisätiedot ja tarjousten tekeminen:
https://huutokaupat.com/2027320 

MYYNTIEHDOT

Tarjousten esittämistapa
Kohde myydään nostotarjouksin www.huutokaupat.com -internetsivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa 09.07.-20.08.2020 välisenä aikana. Huutokauppaan osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä. Tarjousten esittämisen määräaika päättyy 20.08.2020 kello 18:00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen.

Vähimmäiskorotus
100 euroa.

Alin hyväksyttävä tarjous
509,96 euroa

Ulosottomies ei kuitenkaan saa hyväksyä korkeinta tarjousta, jos se ulosottomiehen arvion mukaan alittaa selvästi omaisuuden käyvän hinnan paikkakunnalla.

Maksuehdot
Ulosottomies ilmoittaa korkeimman ostotarjouksen tekijälle, voidaanko tarjous hyväksyä. Mikäli tarjous voidaan hyväksyä, ostaja maksaa koko kauppahinnan tilisiiirtona ulosottolaitoksen virkavaraintilille Pohjola Pankki FI61 5000 0120 3927 16. Kun suoritus näkyy ulosottolaitoksen virkavaraintilillä, ulosottomies tekee myyntipäätöksen, joka toimitetaan asianosaisille. Kauppahintaa ei voi maksaa luottokortilla.

Käsiraha
Ellei koko kauppahintaa makseta heti, ostajan on kuitenkin suoritettava heti käsirahana 20 prosentin osuus kauppahinnasta.

Maksuaika
Loppukauppahinnalle voidaan tarvittaessa myöntää maksuaikaa, mutta kuitenkin enintään kuusi viikkoa myyntipäätöksestä. Tällöin koko kauppahinnalle on maksettava vuotuista korkoa korkolain 3 §:n 2 momentin mukaan koko maksuajalta myyntipäivästä maksuajan päättymiseen saakka. Tämä korkolain 12 §:n mukaan puolivuosittain määräytyvä viitekorko on tällä hetkellä 0,00 %. Mikäli maksua ei ole suoritettu myönnettynä maksuaikana, tämän jälkeen peritään vuotuista korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa. Viivästyskoron määrä on tällä hetkellä 7,00 %.

Kiinnitykset
Myytyyn omaisuuteen kohdistuva kiinnitys (kiinnitys 9.7.2003, etusija 5.8.1993 / 957, rahamäärä 21.000 euroa) jää voimaan. Kirjallinen panttikirja muutetaan sähköiseksi ja sen saajaksi rekisteröidään ostaja tai ostajan määräämä taho.

Muut tiedot
Ostajan maksettavaksi tuleva varainsiirtovero on 4 % kauppahinnasta, ellei ostajaa ole vapautettu varainsiirtoveron maksamisesta.

Ostaja saa hallintaoikeuden kohteeseen, kun kauppahinta on maksettu kokonaan.

Ostaja saa omistusoikeuden kohteeseen, kun kauppahinta on maksettu kokonaan, myyntipäätös on tullut lainvoimaiseksi ja ulosottomies on antanut ostajalle kauppakirjan.

Sähköinen panttikirja siirretään ja sen saaja rekisteröidään kauppakirjan antamisen yhteydessä.

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottokaaren 5 luvun 76 §:n mukaisella ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä noudattaen ulosottokaaressa säädettyä.

Muutoksenhaku
Ulosottovalitus myynnistä ja myyntiin liittyvästä tai myyntiä edeltävästä toimesta on tehtävä kolmen viikon määräajassa myynnistä lukien. Valitusosoitus liitetään myyntipäätökseen.

Liitetiedostot

»
(pdf, 446 Kt)
»
(pdf, 665 Kt)
»
(pdf, 236 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 9.7.2020