Pienkerrostalo Rautalammilla myydään nettihuutokaupalla 13.5.-7.6.2020

Esittely: Etukäteen ilmoittautuneille 04.06.2020 klo 10:00-11:00. Ilmoittautuminen viimeistään 03.06.2020 klo 12:00

Tiedustelut: Kihlakunnanulosottomies Sini Gren, puh. 029 562 7353, 050 3726196.

Tarjousten esittäminen: Tarjoukset on tehtävä nettihuutokaupassa, osoitteessa www.huutokaupat.com (kohde 1918525) viimeistään 7.06.2020 klo 18:00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen.

Ulosottomies voi hyväksyä tai hylätä korkeimman tarjouksen.

Myyntiehdot: Nettihuutokauppaan jätetyt tarjoukset ovat sitovia.

Tarjotun kauppahinnan maksamatta jättäminen voi johtaa ulosottokaaren 5 luvun 25 §:n mukaiseen korvausvelvollisuuteen.

Mikäli tehty tarjous hyväksytään, on tarjouksen jättäjä velvollinen maksamaan tarjoamansa kauppahinnan sovitun maksuajan kuluessa. Tarkemmat maksuehdot annetaan erikseen.

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä noudattaen soveltuvilta osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja. Tarkemmat tiedot myytävästä omaisuudesta sekä myyntiehdoista ilmenevät myyntiesitteestä.

EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelta tulevat ostajat tarvitsevat luvan kiinteistökauppoihin Suomessa. Ostaja vastaa luvan hankkimisesta ja siitä aiheutuvista velvoitteista. Katso lisätiedot: https://www.defmin.fi/ajankohtaista/eu-_ja_eta-alueiden_ulkopuolisten_ostajien_lupa_kiinteistokauppoihin

Kihlakunnanvouti Nere Niskanen

Liitetiedostot

»
(pdf, 1011 Kt)
»
(pdf, 27 Kt)
»
(pdf, 9.8 Mt)
»
(pdf, 2.9 Mt)
»
(pdf, 1.9 Mt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 14.5.2020