Ulosmitattu kiinteistö Alastarolla, Loimaa

Nettihuutokauppa osoitteessa: https://huutokaupat.com/fi/v/2148879

Huutokauppa-aika:

9.9.2020 – 30.9.2020 kello 18:00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen.

Myytävä omaisuus:

N. 0,2050 ha kiinteistö (430-457-7-3), jolla sijaitsee purkukuntoinen omakotitalo, ulkorakennus ja pressuhalli. Kiinteistöllä on runsaasti irtainta ja ajokelvottomia ajoneuvoja.

Tarkemmat tiedot myytävästä omaisuudesta sekä myyntiehdoista ilmenevät myyntiesitteessä.

Ostajan on syytä tutustua myyntikohteeseen, myyntiesitteeseen sekä liiteasiakirjoihin ennen tarjouksen tekemistä.

Esittely

Omatoiminen tutustuminen kohteeseen.

Tiedustelut

Kihlakunnanulosottomies Soile Hakanpää, puh. 029 56 25183, 050 576 3298

Myyntiehdot:

Kohde myydään www.huutokaupat.com – sivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa.

Nettihuutokauppa päättyy 30.09.2020 klo 18:00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen.

Ulosottomies voi hyväksyä tai hylätä korkeimman huutokaupassa tehdyn tarjouksen. Korkeimman tarjouksen tehneen henkilön on heti tarjouksen hyväksymisen jälkeen suoritettava käsirahana 20 %:n osuus kauppahinnasta Ulosottolaitoksen virkavaraintilille FI61 5000 0120 3927 16. Käsirahaa ei voi maksaa luottokortilla.

Mikäli korkein tarjous hyväksytään, ostaja saa tarvittaessa maksuaikaa 28.10.2020 asti. Maksuajalta ostaja joutuu maksamaan korkolain 3 §:n 2 momentin mukaista korkoa koko kauppahinnalle. Korkolain 3 §:n 2 momentin vuotuinen korko on tällä hetkellä 0,0 %. Mikäli maksua ei ole suoritettu määrätyssä ajassa, tämän jälkeen peritään vuotuista, korkolain 4 §:n 1 momentin ja 12 §:n mukaista viivästyskorkoa, joka tällä hetkellä on 7 %.

HUOM! Nettihuutokaupassa jätetyt tarjoukset ovat sitovia. Ostajan on syytä lukea tarkoin myyntiehdot ja varautua käsirahan sekä loppukauppahinnan maksamiseen esitettyjen ehtojen mukaisesti.

Muut tiedot:

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä noudattaen soveltuvin osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja.

Ostajan vastattavaksi siirtyvät velvoitteet ja oikeudet sekä varainsiirtoveron määrä on mainittu myyntiesitteessä.

Sari Merivalli
kihlakunnanvouti
Varsinais-Suomen ulosottovirasto

Liitetiedostot

»
(pdf, 1.1 Mt)
»
(pdf, 16 Kt)
»
(pdf, 899 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 8.9.2020  Päivitetty 9.9.2020